TH

โครงการ – Porte de Mons, เมืองมอเบอกจ์, ประเทศฝรั่งเศส

Share:

Porte de Mons สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1682 เป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการประจำเมืองมอเบอกจ์ ประเทศฝรั่งเศส เดิมสถานที่แห่งนี้ประกอบด้วยที่ตั้งกองรักษาการณ์, ที่พักและ
คุกใต้ดิน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ. 1924 และปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและสำนักงาน Maison Folie de Maubeuge

เมืองมอเบอกจ์ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ซึ่งรวมไปถึงการอัปเกรดโคมไฟส่องสว่างเปลือกอาคาร โดยได้เลือกใช้โคมไฟภายนอกของ LIGMAN
รุ่น UTAH, โคมไฟส่องผนัง LIGHTALK และโคมไฟฟลัดไลท์ QUANTUM สำหรับเน้นลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของ Porte de Mons และใช้สีสันสดใสสำหรับโอกาสสำคัญต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมรณรงค์ Pink October

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Porte de Mons: https://www.ligman.com/th/porte-de-mons-fra-000053/
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เฉพาะทางด้านการให้แสงสว่างแบบให้สีสันได้ที่ https://ligmancolorlighting.com/