TH

ตัวอย่างงานโครงการ: Myscape Courtyard, Hyderabad ประเทศอินเดีย

Share:

Project Showcase : Myscape Courtyard, Hyderabad - India
Project Showcase : Myscape Courtyard, Hyderabad - India

LIGMAN มีความยินดีที่จะนำเสนอโครงการอันทรงเกียรติในไฮเดอราบัดประเทศอินเดีย Myscape Courtyard โดย Myscape Properties เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่ออกแบบโดย C&T Bengaluru ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในปี 2018.

นักออกแบบแสง SPK Valo Design Associates ทำงานกับ LIGMAN India และตัวแทนที่มีค่าของเรา UBER Project Lighting Pvt Ltd; ไฟถนน PT แบบเส้นตรง 55 ดวงถูกเลือกเพื่อส่องสว่างถนนภายในของชุมชนรวมถึงโปรเจ็คเตอร์ของ ODESSA สำหรับประตูทางเข้า.

Project Showcase : Myscape Courtyard, Hyderabad - India
Project Showcase : Myscape Courtyard, Hyderabad - India

เลนส์ที่เหนือชั้นของ Light Linear PT ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายที่สม่ำเสมออย่างมากควบคู่ไปกับการตัดแสงจากด้านหลังเพื่อการควบคุมแสงจ้าและการหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของแสงไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบ เป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างเสร็จแล้วจำนวนมากในพอร์ตของอินเดีย

กรุณาติดต่อ Sanjay Tiwari; ผู้จัดการทั่วไป LIGMAN อินเดียที่ [email protected] สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมาย