TH

โครงการ – มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ หอพักวิทยาเขต UQ Long Pocket, ประเทศออสเตรเลีย

Share:

แนวคิดสำหรับบริเวณหอพักวิทยาเขต UQ Long Pocket นี้คือการรักษาสภาพแวดล้อมอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้และให้สิ่งที่มีคุณภาพสูงแก่นักศึกษาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์
ที่ดี, มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้, การค้นหาสิ่งต่างๆ และการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการนี้ยึดมั่นในหลักการด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เดิมเป็นหลักจึงทำให้แนวคิดนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ภายในพื้นที่มีการติดตั้งโคมไฟของ LIGMAN รุ่น POWERMISSION เสาสูงซึ่งได้รับเลือกจากดีไซน์ของโคมและเทคโนโลยีการส่องสว่างขั้นสูง โคมไฟรุ่นนี้มีแสงรบกวนน้อย ทั้งยังให้ระดับความสว่างที่สบายตาในขณะที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน มีการใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวร่วมด้วยเพื่อเป็นตัวช่วยในการควบคุมความสว่างตามการสัญจรไปมาของผู้คน เทคโนโลยี MicroVOS™ของ LIGMAN ช่วยควบคุมการกระจายแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานด้วย

เยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์ LIGMAN เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.ligman.com/th/powermission-street-area-lighting-luminaires-po-st3/