TH

โครงการ – VIKTOR RYDBERG SKOLA, เขต FISKSÄTRA, เมืองสต็อกโฮล์ม, ประเทศสวีเดน

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บริษัท Serneke ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท Stena Fastigheter สำหรับการก่อสร้างโรงเรียน Viktor Rydberg Skola ขึ้นใหม่ ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Fisksätra
เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยนักออกแบบแสงสว่างจาก Exengo ได้เลือกใช้โคมไฟรุ่น CINATI สำหรับโครงการนี้ เนื่องจากมีรูปลักษณ์สวยงามเหนือกาลเวลา
ให้คุณภาพและประสิทธิภาพแสงสูง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Viktor Rydberg Skola: https://www.ligman.com/th/viktor-rydberg-skola-swe-000016/ 
LIGMAN มีสีโคมไฟให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมถึงพื้นผิวสีไม้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีพื้นผิวทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.ligman.com/th/special-textured-finish-ranges/