TH

โครงการ – มหาวิทยาลัยวิน, เมืองฮานอย, ประเทศเวียดนาม

Share:

มหาวิทยาลัยวินเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่ในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้รับมอบหมายโดยบริษัท Vingroup และ บริษัท VinAcademy
ในการก่อตั้งในปี ค.ศ.2018 ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ปี ค.ศ.2018

ASA Studios Lighting Design ได้รับหน้าที่ในการออกแบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม ปี ค.ศ.2020
โดยมีโคมไฟหลายรุ่นของ LIGMAN ถูกติดตั้งอยู่ทั่วทั้งโครงการนี้ รวมไปถึงโคมไฟรุ่น LADOR ใช้สำหรับส่องสว่างแบบ Uplight บนเปลือกอาคาร นอกจากนี้ยังมีโคมไฟใต้น้ำรุ่น NEMO และรุ่น ANNET ใช้งานสำหรับส่องสว่างในบ่อน้ำพุอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Vin University สามารถดูได้ที่ https://www.ligman.com/th/vin-university-vnm-000004/