TH

โครงการ – ถนน Worcester, เมืองไครสต์เชิร์ช, ประเทศนิวซีแลนด์

Share:

ถนน Worcester ในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์มีความจำเป็นต้องอัปเกรด โคมไฟเดิมที่มีอยู่ของ LIGMAN เป็นโคมไฟรุ่น ATLANTIC เป็นหลอดไฟแบบธรรมดา
ซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว และนักออกแบบแสงสว่าง Justine Lim จาก Connectics ได้รับมอบหมายจากสภาเทศบาลเมืองไครสต์เชิร์ชให้นำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยมากขึ้น

โคมไฟรุ่น HAMILTON ถูกติดตั้งเพื่อคงความสวยงามของถนน Worchester เอาไว้ โดยโคมไฟผลิตด้วยอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและเคลือบผงฝุ่นสีแดงเพื่อให้ตรงตามความต้องการของสภาเมืองไครสต์เชิร์ชสำหรับถนนอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้

HAMILTON

โคมไฟทั้งหมดมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม DALI สำหรับใช้กับโหนด iTron ในแต่ละเสา เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้กับ IoT ในอนาคตทั้งการควบคุมจากระยะไกลและการติดตามสถานะ ด้วยโซลูชันที่ออกแบบมานี้ตรงตามความต้องการทั้งด้านวัฒนธรรม ประสิทธิภาพและความสวยงามสำหรับถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโคงการถนน Worcester สามารถดูได้ที่
https://www.ligman.com/th/worcester-boulevard 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมตัวเลือกการควบคุม DALI ได้ที่ https://www.ligman.com/th/dali/