TH

โครงการ – อาคารที่พักอาศัย IRIS, เมือง Saint Sébastien sur Loire, ประเทศฝรั่งเศส

Share:

อาคารที่พักอาศัย IRIS เป็นอาคารที่พักอาศัย ที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ BatiNantes ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในเมือง Saint Sébastien sur Loire ของประเทศฝรั่งเศส ทางโครงการ Signatures ได้เลือกใช้โคมไฟส่องสว่างของ LIGMAN รุ่น LIGHT LINEAR PT 7 สำหรับส่องสว่างพื้นที่ส่วนกลางตามบริเวณทางเท้าและส่องสว่าง
รอบบริเวณสวน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถดูได้ที่ https://www.ligman.com/th/residence-iris-fra-000051/
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ LIGHT LINEAR PT ได้ที่ https://www.ligman.com/th/light-linear-pt/