TH

อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชาติ – อินเดีย

Share:

Project picture

อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชาติ ใกล้นิวเดลี มีพื้นที่มากกว่า 40 เอเคอร์ โดยเมื่อไม่นานมานี้ นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ทำการเปิดพิธีในสถานที่นี้ เป็นสถานที่ไว้ระลึกถึงผู้ที่สูญหายในสงคราม ที่ย้อนหลังไปถึงปี 1940.

WeBe Design Lab Architects ชนะการแข่งขันในปี 2560 เป็นผู้ที่ได้ออกแบบอนุสรณ์ และได้บริษัท Nagarjuna Construction จากประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อไม่นาน เป็นผู้รับเหมา LIGMAN รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดแสงให้กับอนุสรณ์สถานแห่งนี้ โดยทำงานร่วมกับผู้ออกแบบแสงสว่าง: AWA Lighting Designers. สถานที่นี้ LIGMAN ได้ติดตั้งโคมไฟ RADO แบบฝัง จำนวน 560 ตัว, โคมโปรเจ็คเตอร ์ MIC จำนวนมากกว่า 200 ตัว และโคม JET จำนวน 30 ตัว

พิธีเปิดงานอนุสรณ์

Project picture

อนุสรณ์สถานแห่งนี้ เป็นเสาโอเบลิสก์ มีวงกลมศูนย์กลาง 5 วง หมายความว่า
“เปลวไฟนิรันดร์” เป็นตัวแทนของทหารตลอดกาล (amar jawa),
โครงสร้างด้านในสุดของอาคารอนุสรณ์เรียกว่า Amar Chakra (วงแหวนแห่งความอมตะ),
โครงสร้างโดยรอบคือ Veerta Chakra (วงเวียนของความกล้าหาญ),
Tyag Chakra (วงเวียนแห่งการเสียสละ)
และ Rakshak Chakra (วงเวียนแห่งการป้องกัน)