TH

อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชาติ – อินเดีย

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Project picture

อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชาติ ใกล้นิวเดลี มีพื้นที่มากกว่า 40 เอเคอร์ โดยเมื่อไม่นานมานี้ นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ทำการเปิดพิธีในสถานที่นี้ เป็นสถานที่ไว้ระลึกถึงผู้ที่สูญหายในสงคราม ที่ย้อนหลังไปถึงปี 1940.

WeBe Design Lab Architects ชนะการแข่งขันในปี 2560 เป็นผู้ที่ได้ออกแบบอนุสรณ์ และได้บริษัท Nagarjuna Construction จากประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อไม่นาน เป็นผู้รับเหมา LIGMAN รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดแสงให้กับอนุสรณ์สถานแห่งนี้ โดยทำงานร่วมกับผู้ออกแบบแสงสว่าง: AWA Lighting Designers. สถานที่นี้ LIGMAN ได้ติดตั้งโคมไฟ RADO แบบฝัง จำนวน 560 ตัว, โคมโปรเจ็คเตอร ์ MIC จำนวนมากกว่า 200 ตัว และโคม JET จำนวน 30 ตัว

พิธีเปิดงานอนุสรณ์

Project picture

อนุสรณ์สถานแห่งนี้ เป็นเสาโอเบลิสก์ มีวงกลมศูนย์กลาง 5 วง หมายความว่า
“เปลวไฟนิรันดร์” เป็นตัวแทนของทหารตลอดกาล (amar jawa),
โครงสร้างด้านในสุดของอาคารอนุสรณ์เรียกว่า Amar Chakra (วงแหวนแห่งความอมตะ),
โครงสร้างโดยรอบคือ Veerta Chakra (วงเวียนของความกล้าหาญ),
Tyag Chakra (วงเวียนแห่งการเสียสละ)
และ Rakshak Chakra (วงเวียนแห่งการป้องกัน)