CS

Provozní podmínky

Ligman Lighting Co., Ltd. (“LIGMAN”) sídlí na adrese; 17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw, Chachoengsao, 24150 Thajsko, provozuje web www.ligman.com (“Web”), který podléhá pravidlům, stanoveným v těchto Provozních podmínkách („Podmínky“) a Ochraně soukromí, rovněž zveřejněné na webu.

Návštěvníci, kteří si prohlížejí web („návštěvníci“) mají povinnost souhlasit s nimi a prohlašují, že si přečetli celý jejich obsah a souhlasí s body, uvedenými níže.

1. Práva a povinnosti
LIGMAN je jediným majitelem veškerého zveřejněného a dostupného obsahu webu a nepovoluje ani nesouhlasí s jakýmkoliv jeho nezákonným užíváním, včetně, konkrétně, jakýchkoliv a všech použití uvedených níže, a získávání, reprodukování, zpracovávání a používání obsahu nebo vkládání jakéhokoliv odkazu do tohoto obsahu;
– Používání webu návštěvníkem nebo třetí stranou za účelem vytváření, ovládání, aktualizace nebo změny databáze, nahrávání postupů, které patří LINGMAN a/nebo třetí straně;
– Používání celého webu nebo jeho částí za účelem porušení, úpravy nebo odnětí jeho původních účelů;
– Používání webu za jakýmkoliv nezákonným účelem nebo pro podvodné transakce,
– Použití, reprodukce, změna, přenos nebo nahrazování obsahu webu nebo obsahů jakýchkoliv třetích stran v úplnosti nebo částečně bez předchozího povolení, protože tyto mohou být chráněny zákonem nebo autorským zákonem, včetně osobně důvěrných práv nebo práv na zveřejnění/sdílení;
– Distribuce řetězových dopisů nebo spamu;
– Přenos jakéhokoliv viru, malware nebo jiných škodlivých technologií na web, do jeho databáze nebo jakéhokoliv obsahu webu;
– Shromažďování jakýchkoliv informací o ostatních návštěvnících jako jejich emailové adresy, bez předchozího souhlasu;
– Pokusy o přístup na web způsobem, který vyžaduje neodůvodněné nebo disproporciálně velké množství komunikačního a technického systému, určeného pro web, nebo jakkoliv blokuje, snižuje, ruší nebo ho znemožňuje či upravuje jakýmkoliv způsobem;
– Používání “screen scraping” softwaru nebo systémů jako jsou automatické programy, roboti, web trawlery, spidery, dolování dat nebo data crawling na webu bez předchozího písemného souhlasu LIGMAN, a nepovolené reprodukování, publikování, vysílání nebo používání jakéhokoliv obsahu tímto způsobem; nepovolené používání webu a jakéhokoliv obsahu na něm bez souhlasu a za hranice používání, definované dále jako nezákonné, a LIGMAN si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo zrušit členství a zahájit zákonné procesy nebo vznést požadavky bez nároku na vrácení jakýchkoliv poplatků.
– Kvalita spojení a její poplatky pro návštěvníky se mohou lišit podle rychlosti připojení. To může ovlivnit výkon při užívání webu, ale LIGMAN není za žádných okolností v tomto směru zodpovědný. Poplatky a další výdaje za spojení z jakéhokoliv zařízení jdou pouze na vrub návštěvníka.
– Podmínky může LIGMAN jednostranně změnit, kdykoli to bude potřebné a jsou pro návštěvníka závazné hned po jejich zveřejnění na webu.
– Principy ochrany dat jsou podrobně popsány v Ochraně soukromí, proto prosím navštivte příslušnou stránku pro další informace.

2. Obsah a práva na intelektuální vlastnictví
Informace, nabízená na webu může zahrnovat specifikace nebo obecné popisy technických možností produktů, včetně jejich technických rozměrů, které nemusejí být ve všech případech k dispozici (např. kvůli modifikaci produktu) a proto LIGMAN nezaručuje jejich přesnost a platnost. Z tohoto důvodu může být požadovaná charakteristika výkonu produktu a další jeho vlastnosti, které mohou být nezbytné pro plánování a implementaci osvětlovacích projektů smluvně stanovena pouze na vyžádání a/nebo příkaz objednávky.

Návštěvník nesmí přeprodávat, sdílet, distribuovat, vystavovat, reprodukovat obsah poskytovaný na webu, ani práci, podléhající autorským právům; jinak bude zodpovědný/á za poskytnutí odškodnění a pokrytí všech a veškerých jiných odpovědností včetně, ale nikoli pouze nákladů na soudní řízení, poplatek za advokáta spolu s částkou za kompenzaci, požadovanou LIGMAN na účet ztrát, utrpěných třetí stranou, včetně, ale nikoli pouze poskytovatelů licence.

Práva LIGMAN na všechna aktiva, osobní a jiná práva, komerční data a know-how včetně jakýchkoliv hmotných i intelektuálních práv, která drží prostřednictvím softwaru a webu, komerčních znalostí, prací, podléhajících autorským právům, obchodních značek, vzhledu nebo webu jsou vyhrazena a nesmějí být použita bez předchozího povolení.

3. Účinky při omezení výkonu na základě force majeure
Za všech okolností, které jsou zákonem považovány za force majeure není LIGMAN zodpovědný provádět žádné ze svých povinností, zde uvedených nyní nebo kdykoli později. Jakýkoliv zpožděný nebo neúplný výkon služby v případě, že dojde k nečekané, neovlivnitelné události nebude považováno za nesplnění povinnosti nebo selhání, a návštěvník nebude mít právo požadovat jakoukoliv kompenzaci pod jakýmkoliv jménem od LIGMAN v případě takovýchto okolností. Pojem “force majeure” je označení pro jakoukoliv událost, která je mimo rozumnou možnost ovlivnění ze strany LIGMAN a které nejde zabránit i přes nezbytnou opatrnost a péči, včetně, ale nikoli pouze Boží vůle, nepokoje, válečný stav, stávka, kyber útoky, komunikační potíže, vzniklé ze strany poskytovatelů služeb a potíže s přístupem, výpadky nebo poruchy technické infrastruktury a internetu, zlepšování nebo upgradování systému a spojené omezení fungování, výpadky elektřiny a extrémní počasí.

4. Platnost záznamů
Návštěvník souhlasí, reprezentuje a přijímá, že všechny elektronické a systémové záznamy a komerční záznamy, stejně jako knižní záznamy, mikrofilmy a mikrofiše a počítačové záznamy, spravované na webu a jeho serverech jsou považovány za platné, závazné, konkluzivní a exkluzivní důkazy v případě, že dojde k jakémukoliv sporu.

5. Právo a jurisdikce
Tyto provozní podmínky podléhají zákonům Thajska a soudům v Bangkoku, které mají exkluzivní jurisdikci v případě, že vzniknou jakékoliv spory.

Návštěvníci mají povinnost přijmout a zavázat se k dodržování těchto provozních podmínek tak, jak jsou uvedeny, během své návštěvy na webu. Všechny související dotazy můžete směřovat na [email protected]