PL

CLO (stały strumień świetlny) I Funkcja Ściemniania

CLO (Stały strumień świetlny)

Strumień świetlny modułu LED naturalnie zmniejsza się w czasie jego eksploatacji, co oznacza, że maksymalna możliwa jasność diody LED jest wyższa, gdy jest ona nowa, niż po upływie 10 tys. czy 100 tys. godzin pracy. Efektywność samej diody LED z czasem również się zmniejsza, ponieważ niezależnie od tego, że prąd wejściowy pozostaje taki sam, strumień świetlny modułu LED z czasem ulega osłabieniu, co skutkuje mniejszą ilością światła przy tej samej mocy.

CLO (Stały strumień świetlny) pozwala przezwyciężyć to ograniczenie, ponieważ początkowo oprawa pracuje przy niższym natężeniu prądu, a następnie zwiększa natężenie prądu odpowiednio do spadku strumienia świetlnego. Zapewnia to nie tylko stabilne oświetlenie, ale także oszczędność energii i wydłużenie okresu eksploatacji diod LED.

Aby uzyskać stały strumień świetlny modułu, sterownik LED zapamiętuje godziny pracy modułu LED, zasila diodę LED poniżej jej maksymalnego znamionowego strumienia świetlnego, i z upływem czasu zwiększa prąd wyjściowy w odpowiedzi na naturalne zmniejszenie strumienia świetlnego w okresie eksploatacji oprawy.

Korzyści płynące z CLO obejmują:

   • Oszczędność energii i kosztów
   • Wydłużony okres żywotności modułu LED
   • Stałe natężenie światła i temperatura barwowa przez cały okres eksploatacji oprawy
   • Wydłużenie okresów międzykonserwacyjnych dzięki lepszemu zarządzaniu modułami LED

Ściemnianie nocne

Ściemnianie nocne opraw oświetleniowych to prosty i praktyczny sposób na oszczędzanie energii i wydłużenie okresu eksploatacji instalacji oświetleniowej, bez konieczności stosowania skomplikowanego systemu sterowania lub narażania bezpieczeństwa i ochrony, jakie zapewnia oświetlenie zewnętrzne, poprzez jego całkowite wyłączenie.

Automatyczne ściemnianie odbywa się za pomocą zintegrowanego zegara (bez zegara czasu rzeczywistego). Istnieje maksymalnie pięć niezależnych poziomów ściemniania, które mogą działać w cyklu (czas działania) regulowanym w zależności od pory roku. Po wykonaniu kalibracji klient lub producent nie musi podejmować żadnych dalszych działań.

Przykład: Klient musi włączać i wyłączać urządzenie przez 1 dzień (w miarę możliwości przez 3 kolejne dni), aby ustawić czas działania i punkt środkowy. Nadana kalibracja następnego dnia zastąpi fabrycznie skonfigurowaną scenę ściemniania.
*Ograniczeniem jest 5 niezależnych poziomów ściemniania.

Dostępnych jest wiele opcji nocnego ściemniania, w tym standardowe oferty i niestandardowe rozwiązania utworzone na podstawie konkretnego projektu.

Standardowe opcje LIGMAN

► DA1 – CLO z systemem DALI
► DA2 – CLO z funkcją ściemniania nocnego na poziomie 100% przez 6 godzin, a następnie na poziomie 50% przez kolejne 6 godzin*
► DA3 –CLO z funkcją ściemniania nocnego na poziomie 100% przez 4 godziny, a następnie na poziomie 50% przez kolejne 8 godzin*

Obliczanie 12 godzinnego czasu pracy przy ściemnianiu nocnym i definicja „punktu środkowego” :


Czas działania:

  • Aby ustawić czas działania na 12 godzin, klient musi włączyć światło i utrzymać je w stanie włączonym 12 godzin przez 3 kolejne noce.
  • Sterownik zapamięta całkowity czas pracy wynoszący 12 godzin.
  • W sterowniku nie ma żadnego wewnętrznego zegara. Naliczony zostanie czas od włączenia do wyłączenia.
  • Niektóre modele mogą działać po 1 cyklu włączania i wyłączania, inne muszą zapamiętywać dane nawet z 3 dni.
  • LIGMAN udostępni zgromadzone informacje klientowi.

Punkt środkowy

  • Sterownik dzieli godziny pracy na pół i dzięki temu definiuje punkt środkowy. Program ściemniania realizowany jest za każdym razem przed i po punkcie środkowym.
  • Poniższa grafika została przygotowana z uwzględnieniem 12-godzinnego czasu pracy od 18:00 do 6:00.
  • W poniższych przykładach punkt środkowy jest równy północy (00:00).

DA1 – CLO z systemem DALI

System oświetleniowy sterowany za pomocą systemu DALI może korzystać z oszczędności energii i wydłużenia czasu eksploatacji zapewnianej przez CLO.
Ponieważ opcja ta nie obejmuje automatycznego ściemniania nocnego, będzie musiało być ono realizowane przez system kontrolera DALI.

DA2 – CLO z nocnym ściemnianiem na poziomie 100% przez 6 godzin (do punktu środkowego), a następnie na poziomie 50% przez 6 godzin (do końca czasu pracy)

Wariant standardowy DA2

DA3 – CLO z nocnym ściemnianiem na poziomie 100% przez 4 godziny (do 2 godzin przed punktem środkowym), a następnie na poziomie 50% przez 8 godzin (do końca czasu pracy)

Wariant standardowy DA3

Opcje ustawień niestandardowych

► Ustawienie fabryczne poprzez wybór opcji standardowej (DA1 / DA2 / DA3).
► Ustawienie fabryczne na życzenie klienta.
► Ograniczeniem jest tutaj możliwość ustawienia 5 niezależnych poziomów ściemniania.
► Użytkownik może dokonać zmiany ustawień za pomocą „interfejsu”, który posiada możliwość komunikowania się ze „sterownikiem”.
► Firma LIGMAN NIE SPRZEDAJE wspomnianego interfejsu. Klienci mogą zakupić go u innego dostawcy. Firma LIGMAN obliguje się do wskazania sterownika używanego w danym modelu.

Przykłady „interfejsów”: (w zależności od marki sterownika)

BILLUND - aktualnie w ofercie z CLO i nocnym ściemnianiem

Oprawy uliczne i oświetlenia terenu BILLUND firmy LIGMAN to solidna i niezawodna gama opraw, które dzięki najnowszym innowacjom w dziedzinie oświetlenia zapewniają zarówno wysoką wydajność, jak i zrównoważone działanie.

Istniejące zalety systemu BILLUND obejmują wykorzystanie technologii LIGMAN MicroVOS do uzyskania specjalnie dostosowanej optyki, kontrolę poziomu natężenia światła certyfikowaną przez International Dark Sky Association oraz Internet of Things(IoT) poprzez LIGMAN LIGHTCONNECT w celu zapewnienia przyszłościowego podejścia do sterowania i optymalizacji oświetlenia.

Najnowszą zaletą, jaką oferuje obecnie firma BILLUND, jest CLO oraz funkcja nocnego ściemniania. Zastosowanie tych unikalnych technologii pozwala zarówno zmniejszyć zużycie energii, jak i zwiększyć okres żywotności instalacji oświetleniowej.