PL

Instrukcje instalacji opraw gruntowych

1. Oprawa gruntowa: Wiele urządzeń może być podłączonych szeregowo do jednego sterownika.

2. Puszka do zabudowy musi być zainstalowana na równej powierzchni, aby zapobiec gromadzeniu się wody i wykluczyć niebezpieczeństwo potknięcia.

3. W miejscu instalacji należy przygotować odpływ rurowy o śr. >16 mm w puszce, aby zapobiec zalaniu wnętrza wodą. Oprawa do zabudowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP67 i zabezpieczona jest tylko i wyłącznie przed krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie.

Odpływ rurowy o śr. >16 mm

4.Kabel należy przeciągnąć przez przepust. Pozostawić 30-50 cm kabla na potrzeby konserwacji.

Sprawdź, czy kabel końcowy dostarczany jest przez producenta

5. Po zamontowaniu oprawy oświetleniowej z puszką do zabudowy należy osuszyć wnętrze oprawy, włączając światło na 30 minut, a następnie natychmiast zamontować szklane elementy. (Proces ten w szczególności dotyczy opraw gruntowych).

6. Przed zamontowaniem elementu szklanego należy oczyścić silikonową uszczelkę wokół obszaru montażu, aby zapobiec obniżeniu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i plam.

7. Jeśli powierzchnia szkła jest duża, zaleca się użycie szkła antypoślizgowego.

Szkło antypoślizgowe

8. W przypadku podłączenia wielu urządzeń: Możliwe jest zwiększenie do 2PG, jednak przed podjęciem dalszych kroków należy skontaktować się z serwisem technicznym firmy LIGMAN.

9. Zewnętrzny punkt dostępowy musi być podłączony wyłącznie za pomocą złącza o stopniu ochrony IP67 lub IP68. Nie należy używać taśmy zabezpieczającej kabel ani nakładać silikonu na punkt złączy, ponieważ może to obniżyć znamionową ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i skrócić żywotność oprawy.

OSTRZEŻENIE

  • Podczas montażu należy uwzględnić wymiary betonowej puszki i zadbać o równą powierzchnię.
   Oprawę oświetleniową należy zainstalować równomiernie na poziomej powierzchni, aby zapobiec gromadzeniu się wody i wykluczyć niebezpieczeństwo potknięcia.

  • Należy uwzględnić rozmiar kabla dla danego zastosowania.
   Rozmiar kabla należy odpowiednio dobrać do rozmiaru złącza

    Należy użyć kabla o rozmiarze odpowiednim do przepustu w puszce.

  • Kabel należy ulokować w betonowej puszce.
   Aby uniknąć wypadków mogących spowodować uszkodzenie oprawy, kabel powinien zostać umieszczony w betonowej puszce.