PL

Polityka prywatności

Zarówno Ligman Lighting Co. Ltd („Spółka”), jak i wszystkie przedsiębiorstwa o nazwie LIGMAN należące do Spółki (zwane dalej łącznie „Spółkami LIGMAN”) są zgodne co do tego, że ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych mają ogromne znaczenie.
Dlatego stale weryfikujemy nasze działania związane z przetwarzaniem danych i rewidujemy nasze zasady zgodnie z obowiązującymi przepisami na naszych obecnych rynkach.

Niniejsza Polityka Prywatności i Zasady Przetwarzania Danych (dalej: „Polityka Prywatności”) na Stronach internetowych naszej firmy (dalej: „Strony internetowe”) są również weryfikowane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („dalej: RODO”) i mają zastosowanie dla wszystkich Stron internetowych, aplikacji, wydarzeń i wszelkich innych usług będących własnością i zarządzanych przez Spółki LIGMAN.

1. Zasady przetwarzania danych

– Informacje zbierane automatycznie. Gdy uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, my i nasi partnerzy będący stronami trzecimi automatycznie zapisujemy informacje z Twojego urządzenia i jego oprogramowania, takie jak adres IP, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, typ platformy, strona, z której wszedłeś na naszą stronę, oraz strona, na którą przejdziesz po opuszczenia naszej strony, znacznik daty i godziny, oraz jeden lub więcej plików cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować Twoją przeglądarkę lub konto. Gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług za pomocą urządzenia mobilnego, możemy również otrzymywać lub gromadzić numery identyfikacyjne związane z Twoim urządzeniem (takie jak unikalny identyfikator urządzenia, IDFA, Google AdID), typ urządzenia, model i producent, marka i model systemu operacyjnego urządzenia mobilnego numer telefonu, adres e-mail i inne pobrane aplikacje („Dane techniczne”).
– Dane lokalizacji. Obecnie nie pobieramy Twojej dokładnej geolokalizacji ani żadnych współrzędnych szerokości i długości geograficznej. Niektóre informacje, które zbieramy, np. adres IP, mogą czasami być używane do przybliżenia lokalizacji urządzenia. W niektórych przypadkach przypisujemy szerokość i długość geograficzną centrum miasta lub stanu do Twojego profilu jako sposób na ulepszenie naszych analiz i zaoferowanie najlepszych wyników dla Ciebie. Jest to ogólna szerokość i długość geograficzna i nie odpowiada konkretnie Twojemu czasowi rzeczywistemu ani lokalizacji historycznej.
– Informacje dostarczone przez innych. Możemy powiązać lub połączyć zbierane przez nas dane osobowe o Tobie i informacje zbierane automatycznie. Dzięki temu możemy zapewnić Ci spersonalizowaną obsługę niezależnie od sposobu interakcji z nami.
– Anonimizacja. Możemy anonimizować i agregować wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe (w celu uniknięcia Twojej bezpośredniej identyfikacji). Możemy wykorzystywać zanonimizowane informacje do naszych celów biznesowych, w tym do testowania naszych systemów informatycznych, do przeprowadzania badań, analizy danych, ulepszania naszych usług oraz opracowywania nowych produktów i funkcji. Możemy również udostępniać takie anonimowe informacje innym.

Jeśli nie podasz danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci powiązanych usług, ponieważ mogą one zależeć od tych informacji.

2. Jak gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane
Głównym powodem, dla którego korzystamy z Twoich informacji, jest dostarczanie tego, co oferujemy i ciągłe doskonalenie naszych usług. Ponadto wykorzystujemy Twoje informacje, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i udostępnić Ci reklamy, które mogą Cię zainteresować.
Zasadniczo będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

– W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do określonych celów, takich jak marketing, sprzedaż oraz z jakichkolwiek powodów informacyjnych
Podania o pracę bezpośrednio z naszych Stron internetowych i/lub za pośrednictwem firmowych kont e-mail i wszelkiego rodzaju komunikacji wynikającej z formularzy kontaktowych lub pisemnych zapytań
– Jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów stron trzecich), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.
– W przypadkach, gdy musimy przestrzegać obowiązków prawnych lub regulacyjnych.

Gdy używany jest publiczny obszar strony internetowej, zostaje zapisany automatycznie zanonimizowany adres IP użytkownika. W wyniku anonimizacji niemożliwe jest zidentyfikowanie zanonimizowanego użytkownika i śledzenie jego ruchu na stronie internetowej nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat konkretnego użytkownika.

3. Wycofanie zgody
Możesz wycofać swoją zgodę całkowicie lub częściowo w dowolnym momencie kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub korzystając z jakichkolwiek danych kontaktowych na naszych Stronach internetowych.

4. Cele marketingowe i newsletter
Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą, udostępniając istotne informacje dotyczące naszych usług i produktów. Większość wysyłanych przez nas wiadomości będzie wysyłana pocztą elektroniczną. W przypadku niektórych wiadomości możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie, aby pomóc nam w określeniu najbardziej odpowiednich informacji, którymi możemy się z Tobą podzielić.

Newsletter
Skontaktujemy się z Tobą tylko wtedy, gdy podasz nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, co zostanie uznane za wyraźną zgodę na subskrypcję naszego Newslettera.

W procesie rejestracji newslettera wykorzystujemy proces podwójnej akceptacji. Oznacza to, że po rejestracji wysyłamy wiadomość e-mail na podany przez Ciebie adres e-mail; w tym e-mailu prosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje dane zostaną automatycznie usunięte. Ponadto zapisujemy również używane adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem tego procesu jest zweryfikowanie rejestracji i wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.

Korzystamy z platformy mailingowej „MailChimp” od Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA, z siedzibą w USA i posiadającej certyfikat zgodny z umową Tarczy Prywatności. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://mailchimp.com/legal/privacy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać Newsletterów i innych wiadomości od nas, możesz nas o tym powiadomić poprzez wybór pewnych pól w formularzach, których używamy, gdy po raz pierwszy zbieramy dane kontaktowe. Możesz zmienić swoje preferencje marketingowe, klikając link rezygnacji z subskrypcji na dole naszych wiadomości e-mail lub wysyłając e-mail na adres [email protected].

5. Ujawnianie informacji stronom trzecim
Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronom określonym poniżej:

– Ujawnianie informacji w celu ochrony ofiar nadużyć. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, ujawniać żadnych informacji, które przesyłasz na strony internetowe, jeśli w naszej wyłącznej opinii podejrzewamy lub mamy powody podejrzewać, że informacje dotyczą strony, która może być ofiarą jakiejkolwiek formy nadużycia. Nadużycia mogą obejmować, lecz nie ograniczać się do: znęcania się, maltretowania lub przemocy wobec osób starszych, dzieci i współmałżonka, zaniedbania lub przemocy domowej. Informacje mogą być ujawniane władzom wybranym według naszego wyłącznego uznania, które podejmą działania, jakie uznają za stosowne w przypadku takiego ujawnienia. Odpowiednie władze mogą obejmować, lecz nie ograniczać się do: organów ścigania, agencji ochrony praw dziecka oraz urzędników sądowych. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jesteśmy uprawnieni do takiego ujawnienia.

– Dostawcy usług technologicznych, w tym partnerzy infrastrukturalni (tacy jak AWS), dostawcy usług obsługi klienta, dostawcy usług analitycznych, partnerzy ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego, firmy analizujące oszustwa, dostawcy płatności, usługi reprezentacji obciążeń zwrotnych i podobni partnerzy.
– Sieci reklamowe i firmy technologiczne, które mierzą skuteczność i atrybucję reklamy.
– Strony trzecie, w tym konsultanci, którzy angażują się w świadczenie usług w naszym imieniu lub wspólne świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym między innymi konkursy i loterie, działania marketingowe i analizy, obsługa klienta, kontrole bezpieczeństwa i usługi płatnicze (takie jak Cyber Source).
– Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, w których udzieliłeś zgody lub gdzie korzystałeś z konta sieci społecznościowej, aby zalogować się na stronach dowolnych Spółek LIGMAN. Jeśli zdecydowałeś się to zrobić, Twoje dane będą podlegać polityce prywatności tej sieci społecznościowej.
– W celu, według naszego uznania, (i) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, wezwań i nakazów sądowych, postępowań prawnych lub innych żądań rządowych, (ii) egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług, w tym dochodzeń w sprawie potencjalnych naruszeń, (iii) rozpatrywania i bronienia się przed roszczeniami lub zarzutami stron trzecich, (iv) chronienia przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Spółek LIGMAN, ich pracowników lub opinii publicznej, zgodnie z wymogami prawa, oraz (v) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania problemów karnych (w tym oszustw lub prześladowań), bezpieczeństwa lub problemów technicznych w inny sposób.
– W związku z jakąkolwiek transakcją spółki, taką jak połączenie, sprzedaż aktywów lub udziałów, reorganizacja, finansowanie, zmiana kontroli lub nabycie całości lub części naszej działalności przez inną spółkę lub stronę trzecią, lub w przypadku upadłości, rozwiązania, zbycia lub jakiegokolwiek powiązanego lub podobnego postępowania; oraz
– Wymagamy, aby wszystkie strony trzecie szanowały bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za te strony trzecie.

6. Transfery międzynarodowe
Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane w krajach spoza Twojej lokalnej jurysdykcji. Jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej („UE”), Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza UE, w tym na przykład w Tajlandii lub w Turcji; te międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych są dokonywane:

– do kraju lub terytorium zapewniającego odpowiedni poziom ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych określonego przez Komisję Europejską; lub
– zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami, takimi jak Standardowe Klauzule Umowne i Zasady Wiążące dla Przedsiębiorstw, zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej C (2010) 593 lub dowolną jej późniejszą wersją wydaną przez Komisję Europejską

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zastosowanych zabezpieczeń, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

7. Bezpieczeństwo
Posiadamy rozległe środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem i zmianą informacji przechowywanych w naszej bazie danych. Środki te obejmują korzystanie z Secure Socket Layer (SSL) i dostęp administracyjny do danych strony internetowej, a także inne zastrzeżone środki bezpieczeństwa, które są stosowane do wszystkich repozytoriów i transferów informacji o użytkownikach. Dołożymy należytej staranności w zapewnieniu bezpiecznej transmisji informacji między Twoim komputerem a naszymi serwerami, ale biorąc pod uwagę, że nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa dla żadnej informacji przesyłanej przez Internet, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do nas przez Internet, a zatem nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe ujawnienie.

8. Przechowywanie danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których je zebraliśmy (jak określono powyżej), w tym do celów związanych ze spełnianiem wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych.

9. Twoje prawa wynikające z RODO
Masz pewne prawa wynikające z RODO w odniesieniu do twoich danych osobowych, a mianowicie:

– Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu do danych przez osobę, której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy w odniesieniu do Ciebie, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
– Prawo do żądania korekty danych osobowych, które posiadamy w odniesieniu do Ciebie. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na Twój temat, chociaż może być konieczna weryfikacja dokładności nowych danych, które nam podasz.
– Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o skasowanie lub usunięcie danych osobowych jeśli nie ma dobrego powodu, aby kontynuować przetwarzanie. Masz również prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych jeśli z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej) w przypadkach, kiedy mogliśmy przetwarzać Twoje dane bezprawnie lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu przestrzegania przepisów lokalnych. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić Twoje żądanie usunięcia z określonych przyczyn prawnych, które zostaną Ci przekazane, jeśli ma to zastosowanie, w momencie złożenia wniosku z takim żądaniem.
– Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy powołujemy się na uzasadniony interes (lub interesy strony trzeciej) i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu z tych powodów, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne, uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które będą traktowane jako nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności.
– Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność tych danych osobowych; (b) w przypadkach, gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) w przypadkach, gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów określonych powyżej, ale jesteśmy zobowiązani przez Ciebie do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) w przypadku, gdy sprzeciwiłeś się naszemu wykorzystaniu danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne, uzasadnione powody, aby z nich korzystać.
– Prawo do żądania przekazania swoich danych sobie lub stronom trzecim. Dostarczymy Tobie lub stronie trzeciej, którą wybrałeś, Twoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy tylko informacji automatycznych, na które początkowo wyraziłeś zgodę lub które wykorzystaliśmy w celu zawarcia z Tobą umowy.
– Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy powołujemy się na zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci pewnych funkcji usług. W momencie wycofania zgody służymy doradą, jeżeli taki przypadek będzie miał miejsce.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej Strony internetowej.

10. Pliki ciasteczek (cookies) i podobne techniki śledzenia
Używamy plików ciasteczek (cookies) i podobnych technologii, aby odróżnić Cię od innych użytkowników Usługi. Pomaga nam to w zapewnieniu dobrego doświadczenia podczas przeglądania Stron internetowych, a także pozwala nam je ulepszać.
Ciasteczka to małe pliki danych, które przesyłamy na dysk twardy Twojego urządzenia (np. komputer lub smartfon) w celu prowadzenia dokumentacji.

Używamy następujących typów plików ciasteczek:

– Ściśle konieczne pliki ciasteczek. Są to ciasteczka, które są niezbędne do zasadniczego działania Strony internetowej, np. środki bezpieczeństwa.
– Funkcjonalne pliki ciasteczek. Służą one do rozpoznania Ciebie po powrocie na Stronę internetową. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści dla Ciebie, powitać Cię po imieniu i zapamiętać Twoje preferencje (np. wybór języka lub regionu).
– Celownicze pliki ciasteczek. Te ciasteczka rejestrują Twoją wizytę na naszej stronie internetowej, odwiedzone strony i linki, które obserwowałeś. Wykorzystamy te informacje, aby nasza Strona internetowa i wyświetlane na niej reklamy oraz wysyłane przez nas komunikaty marketingowe były bardziej odpowiednie dla Twoich zainteresowań. Możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim, które świadczą dla nas usługi w tym celu.
– Pliki ciasteczek stron trzecich. Należy pamiętać, że reklamodawcy i inne strony trzecie mogą używać własnych tagów plików ciasteczek po kliknięciu reklamy lub linku na naszej stronie internetowej. Te strony trzecie są odpowiedzialne za tworzenie własnych polityk prywatności i plików ciasteczek.

Ciasteczka, których używamy, są zaprojektowane tak, aby pomóc Ci w jak najlepszym wykorzystaniu usługi, ale jeśli nie chcesz otrzymywać ciasteczek, większość przeglądarek umożliwia zmianę ich ustawień. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności Usługi. Ustawienia te są zazwyczaj dostępne w menu „opcje” lub „preferencje” przeglądarki. Aby zrozumieć te ustawienia, pomocne mogą być następujące linki, w przeciwnym razie należy użyć opcji „Pomoc” w przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz ograniczyć jedynie reklamowe pliki ciasteczek stron trzecich, możesz wyłączyć te pliki ciasteczek, odwiedzając następujące odnośniki (należy pamiętać, że na tych stronach jest więcej firm niż te, które upuszczają pliki ciasteczek za pośrednictwem naszej strony internetowej):

– Your Online Choices (Twoje wybory w Internecie, http://www.youronlinechoices.com/ )
– Network Advertising Initiative (informacje dotyczące reklam w sieci, http://www.networkadvertising.org/)
– Digital Advertising Alliance (informacje dotyczące reklamy cyfrowej, http://www.aboutads.info/consumers)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek i innych podobnych technologii, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org lub źródła internetowe Network Advertising Initiative na stronie www.networkadvertising.org.

11. Odnośniki do stron internetowych stron trzecich
Strona internetowa może od czasu do czasu zawierać odnośniki do i od usług stron trzecich. Jeśli otworzysz odnośnik do którejkolwiek z tych usług, należy pamiętać, że te usługi mają własne zasady ochrony prywatności i że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za ich zasady. Przed przesłaniem jakichkolwiek informacji do tych usług sprawdź poszczególne polityki.

12. Nasza polityka wobec dzieci
Strona internetowa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia ani od jakichkolwiek innych osób, które można uznać za dziecko w jurysdykcji użytkownika.

13. Zmiany w tej polityce
Oceniamy naszą politykę prywatności i procedury, aby od czasu do czasu wprowadzać ulepszenia i udoskonalenia. W związku z tym możemy zaktualizować niniejszą Politykę prywatności, więc zachęcamy, aby od czasu do czasu przeglądać tę stronę. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności, zaktualizujemy dane „ostatniej aktualizacji” na początku niniejszej Polityki prywatności. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują po ich opublikowaniu na tej stronie.

14. Powiadomienia
Jeżeli będziemy musieli dostarczyć Ci informacji o czymś, czy to w celach prawnych, marketingowych czy innych związanych z biznesem, wybierzemy sposób skontaktowania się z Tobą, jaki uznamy za najlepszy. Zwykle robimy to za pośrednictwem poczty elektronicznej lub umieszczając powiadomienie w komunikacie. To, że możemy wysyłać Ci powiadomienia nie pozbawia Cię możliwości rezygnacji z niektórych rodzajów kontaktu opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

15. Dane kontaktowe
Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są zawsze mile widziane i należy je przesyłać na adres:

Ligman Lighting Co., Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Praio, Chachoengsao, 24150, Tajlandia

Tel: +66 33 026 082
E-mail: [email protected]

Oprócz niniejszych Zasad ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z Zasadami ochrony prywatności CCTV, aby uzyskać więcej informacji, ponieważ korzystamy z urządzeń CCTV i ich systemu do monitorowania określonej przestrzeni w obrębie i wokół naszych siedzib, budynków i obiektów w celu ochrony życia, zdrowia i mienia. Niniejsze Zasady opisują również sposób gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przekazywania informacji umożliwiających indywidualną identyfikację („Dane osobowe”) dotyczących użytkownika oraz określają sposób zarządzania i korzystania z telewizji przemysłowej i jej systemu przez firmę Moneybookers.