TH

สำนักงานใหญ่

ไทย

LIGMAN เป็นบริษัทสัญชาติไทย โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2539 และได้ขยายพื้นที่ดำเนินการกว่า 12,000 ตร.ม. หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2555 LIGMAN ได้เปิดโรงงานแห่งที่สองบนที่ดินขนาด 100,000 ตร.ม. และพื้นที่ดำเนินการขนาด 12,000 ตร.ม. โดยตั้งห่างจากโรงงานแห่งแรก 20 กิโลเมตร

ด้วยพื้นที่ดำเนินการขนาด 24,000 ตร.ม. ประเทศไทยจึงเป็นสำนักงานใหญ่และศูนย์การผลิตเพื่อส่งออกทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์โคมไฟทั้งหมดของ LIGMAN นอกจากนี้ยังให้บริการอย่างครอบคลุมโดยหน่วยงานในแต่ละภูมิภาคและบริษัทในเครือทั่วโลกอีกด้วย 

สหรัฐอเมริกา

LLUS-outdoor-new logo

LIGMAN Lighting สหรัฐอเมริกา เป็นส่วนผลิตแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนือของ LIGMAN นานาชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 LIGMAN Lighting สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในโอเรกอนและได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมการผลิต, การตลาด, การขายและการบริหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

การวิจัย,การพัฒนาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานใหญ่ของ LIGMAN นานาชาติ การใช้งานซอฟต์แวร์ออกแบบที่ล้ำสมัยร่วมกับห้องทดสอบแสงล่าสุด, ห้องปฏิบัติการทดสอบระดับ IV ที่ได้รับการรับรองจาก ETL และการใช้เทคโนโลยีล่าสุด, เครื่องจักร CNC และอุปกรณ์สำหรับผลิต LIGMAN ให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอในขณะที่ยังมีความคงทนสูงและความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับการยอมรับ 

อินเดีย

โรงงาน LIGMAN แห่งใหม่เปิดให้บริการแล้วในประเทศอินเดีย
เมื่อปี ค.ศ. 2021 ตั้งอยู่ในพื้นที่ UPSIDC ของเมืองเกรทเตอร์ นอยดาในรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย เมืองนี้กำลังเติบโตขึ้นในฐานะเมืองที่ฉลาดที่สุดของอินเดีย ศูนย์กลางการพัฒนาที่ทันสมัยที่สุดของ National Capital Region และเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาเร็วที่สุด และในปัจจุบันได้กลายเป็นต้นแบบของการวางผังเมืองระยะยาวไปแล้ว

มีขนาดพื้นที่ 3,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบระหว่างการประกอบเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์คุณภาพซึ่งมีเพียงผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสูงสุดเท่านั้นที่จะผ่านระบบการตรวจสอบอันเข้มงวดนี้ โรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001