TH

ข้อตกลงในการใช้งาน

Ligman Lighting Co., Ltd. (“LIGMAN”) ตั้งอยู่ที่ 17/2 หมู่ 4,หมอนทอง, บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา, 24150 ประเทศไทย ดำเนินงานเว็บไซต์ของ www.ligman.com (“ เว็บไซต์”) ตามกฎที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ (“ ข้อกำหนด”) และในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ด้วย

ผู้เข้าชมที่เรียกดูเว็บไซต์ (“ ผู้เยี่ยมชม”) ถือว่าได้รับการยอมรับและยืนยันว่าได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดและยอมรับบทบัญญัติทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. สิทธิและภาระผูกพัน
LIGMAN เป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์และที่อยู่บนเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียวและจะไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้งานที่ผิดกฎหมายรวมถึงการใช้งานใด ๆ ที่กล่าวถึงทั้งหมดด้านล่างและการครอบครอง, ทำซ้ำและการใช้เนื้อหาหรือการแทรกลิงก์ใด ๆ ไปยังเนื้อหาดังกล่าว
– การใช้เว็บไซต์โดยผู้เข้าชมหรือบุคคลที่สามเพื่อสร้าง, ควบคุม, อัปเดตหรือเปลี่ยนฐานข้อมูล, บันทึกหรือชี้นำที่ซึ่งเป็นของ LIGMAN และ / หรือบุคคลที่สาม
– การใช้เว็บไซต์ทุกส่วนหรือบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อละเมิด, ดัดแปลงหรือการวิศวกรรมย้อนกลับ
– การใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง
– การนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, ถ่ายโอน หรือ แทนที่เนื้อหาในเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามในทุกส่วนหรือบางส่วนซึ่งอาจอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายหรืออาจมีลิขสิทธิ์ รวมถึงความลับส่วนบุคคลหรือสิทธิในการออกอากาศ / สิทธิในการเผยแพร่
– การกระจายจดหมายลูกโซ่หรือจดหมายขยะ
– ถ่ายโอนไวรัส, มัลแวร์หรือเทคโนโลยีที่สร้างความเสียหายอื่นๆ ต่อเว็บไซต์, ฐานข้อมูลเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์
– รวบรวบข้อมูลของผู้เยี่ยมชมท่านอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ที่อยู่อีเมล
– พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่มีเหตุผลหรือเกิดโหลดขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นสัดส่วนบนระบบสื่อสารและระบบเทคนิคที่ถูกออกแบบโดยเว็บไซต์หรือการปิดกั้น, ยุติ, ขัดขวาง, ทำลายหรือดัดแปลงใดๆ 
– การใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบ “ คัดลอกหน้าจอ” เช่น โปรแกรมอัตโนมัติ, หุ่นยนต์, เว็บครอว์เลอร์, เว็บสไปเดอร์, การทำเหมืองข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LIGMAN และการทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต, เผยแพร่หรือใช้เนื้อหาใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต และนอกเหนือจากข้อจำกัดการใช้งานตามที่นิยามไว้ในที่นี้ถือว่าผิดกฎหมาย และ LIGMAN มีสิทธิระงับและยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที และดำเนินคดีตามกฎหมายหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ โดยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม
– คุณภาพการเชื่อมต่อและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าชมอาจแตกต่างกันไปตามความเร็วในการเชื่อมต่อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ LIGMAN จะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อใดๆ และอุปกรณ์ใดๆ จะเป็นภาระของผู้เยี่ยมชม
– ข้อกำหนดอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดย LIGMAN เพียงผู้เดียวเมื่อจำเป็นและจะมีผลผูกพันกับผู้เยี่ยมชมเมื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
– หลักการคุ้มครองข้อมูลครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเราดังนั้นโปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2. เนื้อหาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดหรือคำอธิบายทั่วไปของตัวเลือกด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมิติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแต่ง) และ LIGMAN ไม่ได้รับประกันเรื่องความถูกต้อง ด้วยเหตุนี้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและฟีเจอร์อื่นๆ ที่อาจจำเป็นต่อการวางแผนและการดำเนินการของโครงการส่องสว่างซึ่งจะระบุมาตามคำร้องขอและ/หรือการสั่งซื้อสินค้า

ผู้เยี่ยมชมต้องไม่ขายต่อ, แบ่งปัน, แจกจ่าย, จัดแสดง, ทำซ้ำเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์หรืองานที่มีลิขสิทธิ์ มิฉะนั้นเขา / เธอจะต้องรับผิดชอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหายและตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมทนายพร้อมทั้งค่าชดเชยตามที่ LIGMAN เรียกร้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อแม้ สืบเนื่องจากความเสียหายที่ได้รับจากบุคคลที่สาม
สิทธิของ LIGMAN ต่อทรัพย์สินทั้งหมด, สิทธิโดยแท้จริงและสิทธิส่วนบุคคล, ข้อมูลเชิงพาณิชย์และความรู้ซึ่งจะรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมใดๆ ที่มีกรรมสิทธิ์โดยผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ปรากฏในเว็บไซต์, ความรู้ในเชิงพาณิชย์, ผลงานลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายรูปลักษณ์หรือเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้และไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ผลแห่งการผิดสัญญาอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในทุกกรณีที่จัดเป็นเหตุสุดวิสัยตามกฏหมาย LIGMAN ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในภายหลังจากนั้นหรือทั้งหมด ทุกกรณีที่เกิดจากความล่าช้าหรือประสิทธิภาพที่ไม่สมบูรณ์จากเหตุสุดวิสัยไม่ควรพิจารณาเป็นการผิดสัญญาหรือเป็นเหตุการณ์เริ่มต้น หรือผู้เข้ามาใช้งานไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องสิทธิหรือค่าตอบแทนภายใต้ชื่อใดๆ กับทาง LIGMAN ในสถานการณ์เช่นนี้ กรณีของ “เหตุสุดวิสัย” ควรอ้างอิงไปถึงทุกเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ LIGMAN และนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงถึงแม้จะเป็นเหตุจำเป็นจากการใส่ใจหรือสอบทานธุรกิจ รวมทั้งต้องไม่จำกัดว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยที่อ้างอิงประสงค์ของพระเจ้า, เหตุจราจล, ภาวะสงคราม, การนัดหยุดงาน, การโจมตีทางไซเบอร์, ปัญหาการติดต่อสื่อสารอันเกิดจากผู้ให้บริการและปัญหาการเข้าใช้งาน, โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและอินเตอร์เนทใช้การไม่ได้หรือมีความผิดปกติ, งานปรับปรุงหรือพัฒนาระบบและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง, ไฟช็อตและสภาพอากาศที่เลวร้าย

4. ความถูกต้องของการบันทึก
ผู้เยี่ยมชมเห็นด้วย,แสดงออกและรับรองว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์, ระบบบันทึกและบันทึกทางการค้า ตลอดจนสมุดบันทึก, ไมโครฟิล์ม, ไมโครฟิช และบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คงไว้บนเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนี้ถือว่าถูกต้องมีผลผูกพันทั้งยังเป็นข้อสรุปและหลักฐานพิเศษในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาทใดๆ ขึ้น

5. กฎหมายและการควบคุม
กฎหมายของประเทศไทยบังคับใช้กับข้อกำหนดการใช้งานนี้และศาลกรุงเทพมหานครจะมีเขตอำนาจศาลพิเศษต่อข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นผู้เยี่ยมชมจะถือว่ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานตามที่ระบุไว้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้โดยตรงที่ [email protected]