TH

คำแนะนำในการติดตั้งโคมไฟฝังผนัง

1. โคมไฟฝังผนัง สามารถต่อพ่วงได้หลายตัวต่อ 1 ไดร์เวอร์ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของไดร์เวอร์ให้เหมาะสมกับจำนวนดวงโคมที่ต่อพ่วง

2. การติดตั้งกล่องฝังโคมไฟต้องติดตั้งให้เรียบเสมอพื้นผิวผนังและไม่ควรเป็นบริเวณที่เป็นแอ่งมีน้ำขัง

3. การติดตั้งโคมไฟฝังผนัง หน้างานจะต้องเตรียมระบบท่อระบายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 16 มม. ภายในกล่องฝังโคมไฟ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังด้านใน เนื่องจากโคมฝังผนังมีระดับป้องกันน้ำและฝุ่นที่ระดับ IP67 ซึ่งจะสามารถแช่น้ำได้เพียง 30 นาทีเท่านั้น

4. ร้อยสายไฟผ่านท่อร้อยสาย ให้เหลือสายไฟไว้ 30-50 ซม. เพื่อการบำรุงรักษา

5. หลังจากติดตั้งโคมไฟกับกล่องฝังโคมไฟ แนะนำให้ไล่ความชื้นภายในโคมไฟโดยการเปิดไฟทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงประกอบส่วนกระจกเข้าด้วยกันทันที (กรณีโคมไฟฝังผนังจำเป็นต้องติดตั้งแบบถอดชิ้นส่วนประกอบ)

6. ก่อนการประกอบชิ้นส่วนหน้ากระจกกลับคืน ปะเก็นยางและบริเวณที่จะวางชิ้นส่วนกระจกจะต้องสะอาดไม่มีฝุ่น เพราะอาจจะทำให้การป้องกัน IP ลดลงได้

7. กรณีต้องการต่อพ่วงโคมไฟฝังผนัง สามารถเพิ่มช่องร้อยสายไฟเข้าและออกได้ กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิคบริการของ LIGMAN เพื่อให้คำแนะนำก่อนการดำเนินการ

8. จุดต่อสายภายนอกจะต้องเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ที่มีระดับการป้องกัน IP67 หรือ IP68 เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เทปพันสายไฟ หรือ การยิงซิลิโคนที่จุดเชื่อมต่อสาย เพราะจะลดระดับการป้องกัน IP

ข้อควรระวัง

  • ควรติดตั้งโคมไฟฝังผนังตามแบบคอนกรีต
   ไม่ควรติดตั้งโคมไฟลึกเกินแบบคอนกรีตเพราะจะทำให้เกิดน้ำขังหรือทำให้โคมไฟเสียหายได้ และไม่ควรติดตั้งโคมไฟสูงเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  • ควรเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน
   กรุณาเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับตัวต่อสาย

      กรุณาเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับปลอกอัดสายของกล่อง

  • จัดเก็บสายไฟเข้าไปด้านในแบบคอนกรีต
   จัดเก็บสายไฟเข้าไปด้านในแบบคอนกรีตให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อโคมไฟและอุบัติเหตุ