TH

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจาก DarkSky

สมาคม DarkSky ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1988 โดยมีภารกิจในการรักษาและปกป้องสภาพแวดล้อมและท้องฟ้าในเวลากลางคืนผ่านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของโคมไฟส่องสว่างภายนอก https://www.darksky.org/ 

การประทับตรารับรองโคมไฟของ DarkSky นั้นเป็นการรับรองว่าโคมไฟภายนอกรุ่นนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าปริมาณแสงจ้ามีความลดน้อยลงทั้งแสงรบกวนและแสงที่กระจายขึ้นท้องฟ้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผ่านการรับการรับรองนี้จะต้องมีการป้องกันอย่างเต็มที่และเพื่อลดปริมาณของแสงสีฟ้าในสภาพแวดล้อมกลางคืน 

เกณฑ์ปัจจุบันของโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 และทุก บริษัทที่เข้าร่วมทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน LIGMAN มีผลิตภัณฑ์ DarkSky ที่ผ่านการรับรองมากที่สุด ! นี่คือตัวอย่างตราประทับรับรอง DarkSky 

โปรดทราบ: เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ DarkSky และตรงตามข้อกำหนดของโคมไฟ FSA ที่ได้รับการรับรองเรื่อง DarkSky โคมไฟต้องใช้ LED ที่ระบุค่า CCT เป็น 3000K หรือ สีของแสงที่อบอุ่นกว่านี้ (รวมถึงแสงเหลืองอำพันหรือฟิลเตอร์แสงเหลืองอบอุ่น), โคมไฟที่ถูกติดตั้งจะต้องปรับตำแหน่งและทิศทางเพื่อไม่ให้แสงสาดลงโดยตรงตามแนวระนาบ 

หากต้องการตรวจสอบข้อกำหนดอย่างครบถ้วนของโคมไฟและการใช้งานโปรดดูเกณฑ์ DarkSky FSA ที่นี่: https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-for-industry/fsa/apply-fsa/

ทีมออกแบบของ LIGMAN สามารถให้ความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์และการออกแบบแสงสว่างเพื่อช่วยให้โครงการปฏิบัติตามเกณฑ์ DarkSky

Certified LIGMAN products all display the DarkSky Fixture Seal of Approval (FSA) denoting the current standard’s date and DarkSky Approved

สามารถดูรายการผลิตภัณฑ์ LIGMAN ทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง DarkSky ได้บนเว็บไซต์ของ DarkSky ที่ลิงก์นี้: https://darksky.org/what-we-do/darksky-approved/products-companies/#!/~/search/keyword=ligman

คุณสามารถเรียกดูรุ่นโคมไฟ LIGMAN ที่ได้รับการรับรองจาก DarkSky ได้ที่ลิงก์นี้: https://www.ligman.com/products/outdoor/dark-sky-approved-luminaires-ds2