TH

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อเต่า

ตลอดศตวรรษที่ 20 มีการใช้แสงไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงทำให้เมืองดูมีชีวิตชีวาในเวลากลางคืนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อนาฬิกาชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์ เหล่านักดาราศาสตร์ได้ตระหนักถึงผลกระทบและจัดตั้งองค์กร International Dark Sky Association เพื่อต่อสู้กับมลภาวะทางแสง – โดยขณะนี้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ระบุถึงสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง เช่น เต่าทะเลที่อพยพไปยังพื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น

การให้แสงสว่างที่ไม่ถูกต้องในบริเวณริมชายหาดนั้นจะทำให้เต่าทะเลไม่สามารถวางไข่หรือทำให้ลูกเต่าไม่สามารถเดินทางกลับไปยังทะเลได้อย่างปลอดภัย หัวใจสำคัญของการแสงสว่างที่เป็นมิตรต่อเต่าก็เพื่อให้เต่าทะเลมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

คณะกรรมการอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าแห่งฟลอริดา (FWC) ได้กำหนดเกณฑ์และคำแนะนำขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักออกแบบแสงสว่างและวิศวกรได้ทราบและตัดสินใจตามข้อมูลที่ถูกต้อง

ดูเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่: https://myfwc.com/media/18511/seaturtle-lightingguidelines.pdf

เนื่องจากไม่สามารถกำจัดแสงประดิษฐ์ได้อย่างสมบูรณ์ FWC จึงได้พิจารณาและดำเนินการปกป้องสภาพแวดล้อมในเวลากลางคืนให้ดีที่สุดโดยกำหนดให้แสงสว่างที่ส่องไปยังพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายหาดนั้นเป็นไปตามเกณฑ์สำคัญสามประการ:

Keep it LOW: ตัวโคมไฟต้องมีขนาดไม่สูงเกินไป

Keep it LONG: ควรใช้แสงไฟสีเหลืองอำพัน สีแดง หรือ สีส้ม โดยมีความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า 585-595 นาโนเมตร

Keep it SHIELDED: โคมไฟควรมีเลนส์ หรือ อุปกรณ์ที่ป้องกันแสงรบกวนเมื่อสัตว์เดินผ่านไป-มา


ด้วยความมุ่งมั่นของ LIGMAN ที่ต้องการลดผลกระทบของแสงไฟประดิษฐ์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
LIGMAN จึงเพิ่มกลุ่มทางเลือกเสริมพิเศษเพื่อให้โคมไฟรุ่นมาตรฐานของเราสามารถใช้แสงที่มีความยาวคลื่นได้

สิ่งนี้ถูกกำหนดด้วยสัญลักษณ์ Turtle Friendly ที่แสดงในหน้านี้และจะปรากฏถัดจากผลิตภัณฑ์เมื่อมีตัวเลือกนี้

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อเต่าทั้งหมดในแคตตาล็อก LIGMAN นั้น ได้รับการรับรองว่ามีแหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาวคลื่นสูงกว่า 560 นาโนเมตรตามเกณฑ์ของ FWC

อย่างไรก็ตามก็เป็นที่น่าเสียดายที่ยังไม่มีโซลูชั่นสำเร็จรูปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ FWC หรือในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ส่องสว่างกลุ่มที่เป็นมิตรต่อเต่าของ LIGMAN นี้ได้มีการใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาวคลื่น

หลักสำคัญคือจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การส่องสว่างในพื้นที่ตามข้อกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การส่องสว่างเพื่อเป็นมิตรต่อเต่าทะเลของ FWC เพื่อให้แน่ใจว่าการให้แสงสว่างส่วนพัฒนาชายฝั่งในพื้นที่คุ้มครองจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่

ความแตกต่างแต่ละอุณหภูมิสีของแสง