TH

โปรแกรมตรวจจับใบหน้า ร่างกาย และยานพาหนะ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI สามารถทำให้โปรแกรมการประมวลผลวิดีโอสามารถจดจำใบหน้า, ร่างกายและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ รวมถึง
ยานพาหนะและป้ายทะเบียนด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ โดย L-COLUMN เสาไฟอัจฉริยะที่มาพร้อมกับการปรับแต่งระบบได้รุ่นล่าสุดของ LIGMAN สามารถรวมเทคโนโลยีทั้งหมดนี้โดยใช้โปรแกรม FindFace Multi

FindFace Multi คือโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอที่สามารถตรวจจับได้หลากหลายวัตถุแบบอเนกประสงค์ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
Person detection-01
ตรวจจับบุคคลและระบุตัวตนได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ
Instantly find the right person

ค้นหาบุคคลได้ในทันทีจากภาพหลายภาพหรือ
ตรวจสอบสองภาพว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน

ตรวจจับใบหน้าได้แม้วิดีโอคุณภาพต่ำหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย (แสงสว่างน้อย, ระยะห่างไกลจากกล้อง ฯลฯ)
Recognition of additional features
คุณสมบัติการจดจำเพิ่มเติม เช่น เพศ, อายุ, อารมณ์, แว่นตา, เครา, หน้ากาก

การรวมเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงแบบ
2 มิติ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีบุคคลอยู่ ณ ที่นั้นจริง ขจัดความเป็นไปได้ที่จะเป็นภาพปลอมแปลงบนกระดาษหรือหน้าจอมือถือ

Counting people
นับจำนวนคนและติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างกล้องแต่ละตัวและค้นหาจากรูปร่างหรือเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวมใส่บนร่างกาย
Tracking body location
ติดตามตำแหน่งของบุคคล
Cross-camera identification

การระบุตัวตนด้วยกล้องหลายตัว

Vehicle and license plate
ตรวจจับยานพาหนะและป้ายทะเบียนรถด้วยวิดีโอ

จุดตรวจรถอัจฉริยะ สามารถติดตามรถยนต์ภายในเมืองหรืออาณาเขตได้

คุณสมบัติการตรวจจับยานพาหนะ สามารถตรวจจับยี่ห้อ, รุ่น, สี และประเภทของยานพาหนะได้

แสดงและวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคนและยานพาหนะ

นอกเหนือจากคุณสมบัติพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสามารถสร้างฐานข้อมูลใบหน้าบุคคลทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก หรือ บุคคลต้องสงสัยด้วยโปรแกรมนี้ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถระบุไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เช่น อายุ, รูปร่าง, เสื้อผ้า (ตัวอย่าง: เสื้อและสีกางเกง) และหน้ากากแบบโปร่งใส หลังจากนั้นจึงทำการค้นหาข้อมูลแบบย้อนกลับผ่าน
ฟุตเทจที่บันทึกไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูล 

คุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้งานได้กับรถยนต์ด้วยเช่นกัน โดยการสร้างฐานข้อมูลของกลุ่มยานพาหนะที่เข้าบ่อยหรือต้องสงสัยด้วยโปรแกรมโดยระบุรายละเอียด เช่น ยี่ห้อ, รุ่น และสีของรถ

สามารถนำเข้าวิดีโอจากแหล่งอื่น ๆ เข้าโปรแกรมนี้ได้เพื่อวิเคราะห์ โดยใช้ฐานข้อมูลใบหน้าบุคคล, รูปร่าง และข้อมูลยานพาหนะของฐานข้อมูลในโปรแกรม
FindFace Multi เป็นโปรแกรมแบบสแตนด์อโลนที่สามารถทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดทุกชนิดที่สามารถสตรีมแบบ RTSP และ HTTP ได้ สำหรับการใช้โปรแกรมนี้ร่วมกับโคมไฟเสาสูงรุ่น L-COLUMN ก็สามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:

กล้องวงจรปิดแบบ 180°

กล้องวงจรปิดแบบ 360°

กล้องวงจรปิดสำหรับตรวจจับป้ายทะเบียน

สามารถสั่งซื้อโปรแกรมแบบสแตนด์อโลนได้ โดยใช้รหัสผลิตภัณฑ์ “A93391” จนกว่าจะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม LIGMAN IDM V.2 ซึ่งโปรแกรมนี้จะรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม
ดังกล่าวด้วย