TH

เทคโนโลยี LED

LIGMAN เลือกใช้ LED พลังงานสูง และ LED Chip-on-Board (COB) ที่มีค่าลูเมนมากที่สุดและเหมาะแก่การนำมาใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ด้านแสงสว่างที่ดีและได้รับประโยชน์มากที่สุด

Lens Optic HDR Sharp All
Multi LEDs Light Engine
COB LED

การกระจายแสง
โคมไฟ LIGMAN มาพร้อมรูปแบบการกระจายแสงที่หลากหลาย ตามมาตรฐานการส่องสว่าง IESNA/EN ดังนี้ VN: very narrow, N: narrow beam, M: medium beam, W: wide beam,
VW: very wide beam, E: elliptical beam, Type II, III และ IV สำหรับไฟถนนและไฟส่องสว่างทั่วบริเวณ

การกระจายแสง Type I (T1)
การกระจายแสง Type I มีลักษณะการ
กระจายแสงแบบแนวตรง เหมาะสำหรับใช้งานกับถนน 1 เลนหรือ 2 เลน, ทางเท้าหรือทางเดิน ด้วยขนาดความกว้างการกระจายแสงด้านข้าง 15 องศา จึงเหมาะสำหรับการส่องสว่างถนนหรือทางเดินที่มีความกว้าง
กว่า 2 เท่าของความสูงในการติดตั้ง

การกระจายแสง Type II (T2)
ใช้สำหรับทางเดินกว้าง ทางเข้า ถนน ทางจักรยานตลอดจนพื้นที่ที่มีลักษณะยาวและแคบ การกระจายแสง Type II ส่วนใหญ่ติดตั้งใกล้กับถนนซึ่งความกว้างถนนโดยประมาณจะอยู่ที่ 1.15 เท่า และไม่เกิน
1.75 เท่า ของความสูงที่ติดตั้ง

การกระจายแสง Type III (T3)
ใช้สำหรับถนน ทางเดินเท้า และส่องสว่างทั่วบริเวณต่างๆ ความกว้างถนนโดยประมาณไม่เกิน 2.75 เท่า ของความสูงที่ติดตั้ง

การกระจายแสง Type IV (T4)
เหมาะสำหรับใช้เป็นโคมไฟติดผนัง หรือ ส่องสว่างทั่วบริเวณและรอบๆ พื้นที่จอดรถ ความกว้างถนนโดยประมาณไม่น้อย
กว่า 2.75 เท่า ของความสูงที่ติดตั้ง

การกระจายแสง Type V (T5)
การกระจายแสง Type V มีลักษณะการกระจายแสงแบบวงกลม (นอกจากนี้ยังมี Type VS ซึ่งมีลักษณะการกระจายแสงแบบสี่เหลี่ยมที่จะกระจายไปยังแต่ละมุมมากขึ้น) ด้วยการกระจายแสงด้านข้างที่เท่ากันทุกมุมจึงเหมาะสำหรับการส่องสว่างพื้นที่ทั่วไป เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับลานจอดรถหรือทางแยก

การกระจายแสง Type ME
เหมาะสำหรับใช้บริเวณเส้นทางจราจร หลายประเทศใช้มาตรฐาน ME ตั้งแต่ ME1-ME6 เป็นอ้างอิง ME1 เป็นข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุด สำหรับผิวถนนเปียกจะใช้ข้อกำหนดตามมาตรฐาน MEW ตั้งแต่ระดับ 
MEW1 – MEW6

การกระจายแสงแบบ SCL
คือการกระจายแสงของ Type II/III (ด้านยาว) เหมาะสำหรับใช้งานกรณีระยะห่างต่อเสาไฟห่างมาก ใช้ส่องสว่างทางเดินและถนนในบริเวณที่พักอาศัย ตามมาตรฐาน EN13201 P

MH = ระยะความสูงติดตั้ง
LRL= เส้นที่ลากตามความยาวของถนน

Very Narrow beam (VN)
Narrow beam (N)
Medium beam (M)
Wide beam (W)
Elliptical beam (E)

สเปกตรัม LED
โคมไฟฟ้า LIGMAN มีหลอด LED ให้เลือกหลายรูปแบบตั้งแต่สีขาวธรรมชาติ (W40, 4000K) สีขาวอบอุ่น (W30, 3000K) สีอบอุ่น(W27, 2700K) และจะมีโคมไฟฟ้าแบบปรับสีขาวได้ตั้งแต่ 2700K ถึง 6500K หรือ RGBW(แดง, เขียว, น้ำเงิน, ขาว) ซึ่งปรับอุณหภูมิสีได้ หลอด LED ไม่ผลิตรังสี UV หรือ IR และระดับความเข้มของแสงลดลงน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับหลอดไฟธรรมดา

ความถูกต้องของสี LED
CRI (หรือ Ra) คือความถูกต้องของสีของวัตถุเมื่อถูกส่องด้วยแหล่งกำเนิดแสงใดๆ หาได้โดยเปรียบเทียบสีที่ปรากฏให้เห็นของสีตัวอย่างเมื่อถูกส่องด้วยแหล่งกำเนิดแสงอ้างอิงกับแหล่งกำเนิดแสงที่พิจารณา โดยหาค่าดัชนีสีที่ปรากฏด้วยมาตรฐานชุด 8 สี

โดยทั่วไปค่า CRI ของโคมไฟ LED จะอยู่ที่ 80 ถึง 90 สำหรับเกณฑ์ดี ส่วนเกณฑ์ดีเยี่ยม CRI จะอยู่ที่ 90 ถึง 100
โคมไฟฟ้า LIGMAN มีค่า CRI >80 และมีตัวเลือกโคมพิเศษที่มีค่า CRI >90 สำหรับลูกค้าที่ต้องการ

การเบี่ยงเบนของสีของ LED
SDCM (Standard Deviation Colour Matching) คือการเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจับคู่สี ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ MacAdam ellipse ที่เป็นระบบการวัดสี วัดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของสี ค่า SDCM ถูกกำหนดจากการทดลองจับคู่สีเพื่อแสดงค่าการเบี่ยงเบนของสีจากจุด (x, y) บนกราฟสองมิติตามมาตรฐาน ANSI ที่ David Lewis MacAdam ได้ให้คำอธิบายไว้ การขยายขนาดของวงรีทำให้สามารถแยกการเบี่ยงเบนของสีได้สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนของ MacAdam ellipse

LIGMAN ใช้ LED พลังงานสูง และ LED Chip-on-Board (COB) ที่มี 3 SDCM หรือ MacAdam ellipses 3-สเต็ป ตามมาตรฐานสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

POWER Information

การคงความสว่างของ LED
ที่ LIGMAN เราออกแบบเม็ดหลอด LED เอง เพื่อควบคุมสมดุลความร้อนของโคมไฟให้อยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติ โดยนำเข้ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมและนำ
ส่งฟลักซ์การส่องสว่างออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้ได้โคมไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

เราได้ระบุข้อมูล L90/B10, L80/B10 และ L80/B50 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ LED ทุกรายการ เพื่อให้สามารถประเมินอายุการใช้งานของหลอด LEDs ได้ โดย
ยกตัวอย่าง L90/B10 ดังภาพ ที่ 60,000 ชั่วโมงนั้นหมายความว่า เมื่อเปิดใช้โคมไฟ หลังจาก 60,000 ชั่วโมง ค่าความส่องสว่างจะลดลงอยู่ที่ 90% ซึ่งจะมี
โคมไฟเพียง 10% เท่านั้น ที่ค่าความส่องสว่างจะลดลงต่ำว่า 90%

TM-30-15 (ล่าสุด)
TM-30-15 คือวิธีการล่าสุดที่รับรองโดยสมาคมวิศวกรรมส่องสว่างของทวีปอเมริกาเหนือเพื่อหาคุณสมบัติการแสดงสีของแหล่งกำเนิดแสง ผลลัพธ์เหล่านี้ทำให้เห็นความแตกต่างของสีและความคมชัดของสี และให้ขอบเขตที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตีความของความเข้มของสี และสีที่สัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดแสงเปรียบเทียบตามมาตรฐาน Ra rating
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดแบบใหม่และโจทย์ความต้องการของตลาด LIGMAN ได้จัดทำ TM-30-15 รวมถึง เอกสารบันทึก CIE Ra และ CIE R9 สำหรับโคมทุกชนิด