TH

เทคโนโลยี LED

สเปกตรัม LED
โคมไฟฟ้า LIGMAN มีหลอด LED ให้เลือกหลายรูปแบบตั้งแต่สีขาวธรรมชาติ (W40, 4000K) สีขาวอบอุ่น (W30, 3000K) สีอบอุ่น(W27, 2700K) และจะมีโคมไฟฟ้าแบบปรับสีขาวได้ตั้งแต่ 2700K ถึง 6500K หรือ RGBW(แดง, เขียว, น้ำเงิน, ขาว) ซึ่งปรับอุณหภูมิสีได้ หลอด LED ไม่ผลิตรังสี UV หรือ IR และระดับความเข้มของแสงลดลงน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับหลอดไฟธรรมดา

ความถูกต้องของสี LED
CRI (หรือ Ra) คือความถูกต้องของสีของวัตถุเมื่อถูกส่องด้วยแหล่งกำเนิดแสงใดๆ หาได้โดยเปรียบเทียบสีที่ปรากฏให้เห็นของสีตัวอย่างเมื่อถูกส่องด้วยแหล่งกำเนิดแสงอ้างอิงกับแหล่งกำเนิดแสงที่พิจารณา โดยหาค่าดัชนีสีที่ปรากฏด้วยมาตรฐานชุด 8 สี

โดยทั่วไปค่า CRI ของโคมไฟ LED จะอยู่ที่ 80 ถึง 90 สำหรับเกณฑ์ดี ส่วนเกณฑ์ดีเยี่ยม CRI จะอยู่ที่ 90 ถึง 100
โคมไฟฟ้า LIGMAN มีค่า CRI >80 และมีตัวเลือกโคมพิเศษที่มีค่า CRI >90 สำหรับลูกค้าที่ต้องการ

การเบี่ยงเบนของสีของ LED
SDCM (Standard Deviation Colour Matching) คือการเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจับคู่สี ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ MacAdam ellipse ที่เป็นระบบการวัดสี วัดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของสี ค่า SDCM ถูกกำหนดจากการทดลองจับคู่สีเพื่อแสดงค่าการเบี่ยงเบนของสีจากจุด (x, y) บนกราฟสองมิติตามมาตรฐาน ANSI ที่ David Lewis MacAdam ได้ให้คำอธิบายไว้ การขยายขนาดของวงรีทำให้สามารถแยกการเบี่ยงเบนของสีได้สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนของ MacAdam ellipse

LIGMAN ใช้ LED พลังงานสูง และ LED Chip-on-Board (COB) ที่มี 3 SDCM หรือ MacAdam ellipses 3-สเต็ป ตามมาตรฐานสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

POWER Information

การคงความสว่างของ LED
ที่ LIGMAN เราออกแบบเม็ดหลอด LED เอง เพื่อควบคุมสมดุลความร้อนของโคมไฟให้อยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติ โดยนำเข้ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมและนำ
ส่งฟลักซ์การส่องสว่างออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้ได้โคมไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

เราได้ระบุข้อมูล L90/B10, L80/B10 และ L80/B50 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ LED ทุกรายการ เพื่อให้สามารถประเมินอายุการใช้งานของหลอด LEDs ได้ โดย
ยกตัวอย่าง L90/B10 ดังภาพ ที่ 60,000 ชั่วโมงนั้นหมายความว่า เมื่อเปิดใช้โคมไฟ หลังจาก 60,000 ชั่วโมง ค่าความส่องสว่างจะลดลงอยู่ที่ 90% ซึ่งจะมี
โคมไฟเพียง 10% เท่านั้น ที่ค่าความส่องสว่างจะลดลงต่ำว่า 90%

TM-30-15 (ล่าสุด)
TM-30-15 คือวิธีการล่าสุดที่รับรองโดยสมาคมวิศวกรรมส่องสว่างของทวีปอเมริกาเหนือเพื่อหาคุณสมบัติการแสดงสีของแหล่งกำเนิดแสง ผลลัพธ์เหล่านี้ทำให้เห็นความแตกต่างของสีและความคมชัดของสี และให้ขอบเขตที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตีความของความเข้มของสี และสีที่สัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดแสงเปรียบเทียบตามมาตรฐาน Ra rating
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดแบบใหม่และโจทย์ความต้องการของตลาด LIGMAN ได้จัดทำ TM-30-15 รวมถึง เอกสารบันทึก CIE Ra และ CIE R9 สำหรับโคมทุกชนิด