TH

Trailing edge ลดแสงอุปกรณ์เสริมตัวเลือกการควบคุม

Trailing edge dimming
Trailing edge dimming
, การลดแสงการหรี่แสงที่ขอบท้าย (การหรี่แสงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของการลดแสง) ใช้กระแสไฟฟ้าที่ถูกปิดเมื่อรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับสิ้นสุดลง ก่อนที่มันจะข้ามศูนย์ การลดแสงที่ขอบด้านหลังเกิดขึ้นผ่านสายไฟหลัก AC โดยไม่ต้องเดินสายแยกต่างหาก ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่สะดวกในการติดตั้งแผนภาพการลดแสงขอบท้าย

Trailing edge dimming System block diagram