TH

การผลิตและคุณภาพ

การพัฒนาการออกแบบ
LIGMAN ตั้งใจและทุ่มเท 100% เต็มเพื่อคุณภาพและดีไซน์ของโคมไฟ เราเลือกใช้วัสดุเกรดสูงสุด ประกอบเข้ารูปอย่างพิถีพิถันด้วยความรู้และประสบการณ์หลายปี เรายังคงปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

Casting parts line
PRODUCTION & QUALITY

การออกแบบและการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ของ LIGMAN ถูกออกแบบโดยใช้โปรแกรม CAD หรือ CAM รุ่นล่าสุดและผสมรวมหลากหลายเทคโนโลยีเพื่อสร้างต้นแบบใหม่สำหรับทดสอบและเครื่องมือในการผลิตขั้นสุดท้าย

วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์, วิศวกรออกแบบเชิงแสง, วิศวกรทดสอบและวิศวกรการผลิต พัฒนาร่วมกันเพื่อให้ได้โคมไฟรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูงสุด, ประสิทธิภาพสูงสุดและทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจที่สุด

Assembly line

 

วัตถุดิบในการผลิต
LIGMAN  ใช้โลหะผสมอะลูมิเนียม LM6 มีความต้านการกัดกร่อนสูงเพื่อการหล่อขึ้นรูปดวงโคมไฟ โคมไฟของ LIGMAN ทุกชนิดมีกระบวนการเคลือบผิววัตถุที่เหนือชั้นกว่า ด้วยการเคลือบผง 2 ชั้นในกรณีที่มีความต้องการใช้โคมในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

 มีแผงระบายความร้อนผลิตจาก Aluminium alloy ADC12 low copper ซึ่งเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์หล่อด้วยแรงดันสูงทำให้แข็งไม่แตกง่ายและมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี ทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ และมีการตรวจเช็คการออกแบบแผงระบายความร้อนด้วยเทคนิคภาพถ่ายความร้อนก่อนเริ่มต้นการผลิต ทำให้เรามั่นใจได้ว่าค่าลูเมนของโคมทุกชนิดจะลดลงน้อยกว่า 10% ที่ 50,000 ชั่วโมง

โคม LIGMAN ทุกชนิดมีกระบวนการเคลือบผิววัตถุที่เหนือชั้นกว่า ด้วยการเคลือบผง 2 ชั้นในกรณีที่มีความต้องการใช้โคมในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

Symbol: ENHANCED LM6 ALLOY

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

LIGMAN สร้างศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในข้อกำหนดด้านการออกแบบและคุณภาพตามมาตรฐานสากล อุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมดถูกตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โดยมีการใช้เครื่องมือวัดอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดมากยิ่งขึ้น
 

ห้องปฏิบัติการอันทันสมัยของเราได้รับการตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบระดับสากล 

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ LIGMAN ถูกทดสอบอย่างพิถีพิถันตามมาตรฐานการทดสอบโคมไฟระดับสากล ตามรายการดังต่อไปนี้:
– การทดสอบทางไฟฟ้า
– การทดสอบทางกล
– ความทนทานต่อฝุ่น ของแข็ง และความชื้น
–  การทดสอบความทนทานและความร้อน
–  การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน
– การทดสอบวัดแสง

– การทดสอบประสิทธิภาพของโมดูล LED 

IEC 60598 มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น
IEC 62262 ระดับการป้องกันที่ได้รับจากเปลือกหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแรงกระแทกทางกลภายนอก (รหัส IK)
IEC 60529 ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP) 
ASTM B117 มาตรฐานการทดสอบการต้านการกัดกร่อนโดยการพ่นละอองน้ำเกลือ
IESNA LM-79-08 การทดสอบสมรรถนะทางไฟฟ้าและทางแสงของผลิตภัณฑ์ส่องสว่างแบบบโซลิดสเตต
ประกาศ CIE ฉบับ 121-1996 มาตรฐานการวัดรูปแบบการกระจายแสงและการวัดมุมลำแสงของโคมไฟ
IEC 62717 มาตรฐานโมดูล LED สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป – ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ
IES LM 79-08 2007 มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะทางไฟฟ้าและทางแสงสว่างของผลิตภัณฑ์ส่องสว่างแบบโซลิดสเตต
EN 13032-1:2004 แสงและการส่องสว่างการวัดและการนำเสนอข้อมูลโฟโตเมตริกของหลอดไฟและโคมไฟ – การวัดและรูปแบบไฟล์
IES TM-30-15 มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมการส่องสว่างสำหรับการประเมินการแสดงสีของแหล่งกำเนิดแสง
Lab Laboratory Test
Lab Laboratory Test
การทดสอบทางไฟฟ้า
– บทบัญญัติการติดตั้งสายดิน (IEC 60598)
– การทดสอบความต้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟ้า และการทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่วที่เปลือกนอก (IEC 60598)

– การป้องกันไฟฟ้าช็อต (IEC 60598)

การทดสอบเครื่องกล
– ระดับการป้องกันที่ได้รับจากเปลือกหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแรงกระแทกทางกลภายนอก (IEC 62262)
– ความทนทานต่อแรงกระแทก (IEC 60598)
– การทดสอบแรงบิด (IEC 60598)
 
ความทนทานต่อฝุ่น ของแข็ง และความชื้น
– เราสามารถทำการทดสอบ IPX2 ถึง IPX6 สำหรับน้ำ และ IP2X ถึง IP6X สำหรับฝุ่น (IEC 60529)
– สำหรับ IPX8 เราสามารถทดสอบได้ที่ความลึก 50 เมตร ด้วยเครื่องทดสอบแรงดัน

–  ตู้ควบคุมความชื้น สามารถทดสอบความชื้นได้สูงสุด 98% และอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง +150 องศาเซลเซียส

การทดสอบความทนทานและความร้อน
– ห้องทดสอบและตู้สำหรับทดสอบความทนทานและความร้อน
– การทดสอบความทนทานและความร้อนตามมาตรฐาน IEC 60598

– อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียส

การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน
– ทดสอบสภาวะแวดล้อมด้วยการพ่นละอองน้ำเกลือ (ASTM B117)
– สามารถรองรับตัวอย่างได้สูงถึง 1500 มม.
การทดสอบวัดแสง

ที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวัดแสงของ LIGMAN มีเครื่องวัดค่าคุณลักษณะแสงสว่างและอุปกรณ์วัดการกระจายแสงรุ่นล่าสุดแบบเต็มรูปแบบ ผลิตโดย LMT จากประเทศเยอรมนี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ห้องทดสอบวัดแสงของ LIGMAN และสมรรถนะใน
การตรวจวัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้กับตลาดทั่วโลก

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวัดแสงสามารถสร้างไฟล์โฟโตเมตริกได้ เช่น IES และ Eulumdat LDT การตรวจวัดจะเป็นไปตามหลักมาตฐานสากลหลายประการ โดยเฉพาะ IES LM 79-08 2007, CIE publication 121-1996, EN 13032-1:2004 และ
IES TM-30-15

การทดสอบประสิทธิภาพของโมดูล LED
– การคงความสว่าง
– การทดสอบความทนทาน
– เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62717 (โมดูล LED สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป)
–  การทดสอบการต้านทาน เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาของวัน
– ทดสอบการจ่ายไฟชุดแปลงไฟสวิทชิ่ง 
LLEU-01
LLEU-02
LIGMAN EU