TH

CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่)และการหรี่แสงในเวลากลางคืน

CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่)

โดยปกติปริมาณแสงจากโมดูล LED จะลดลงตามอายุการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าความสว่างสูงสุดของ LED คือเมื่อเปิดใช้งานในช่วงแรกเมื่อเทียบกับหลังจากการใช้งานไปแล้ว 10,000 ชั่วโมง หรือ 100,000 ชั่วโมง โดยประสิทธิภาพของ LED เองจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะแม้ว่ากระแสไฟเข้ายังคงเท่าเดิมแต่ลูเมนของโมดูล LED จะเสื่อมสภาพ
ไปตามเวลาส่งผลให้มีความสว่างลดลงเมื่อใช้พลังงานเท่าเดิม

CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่) สามารถข้ามข้อจำกัดนี้โดยการเปิดโคมไฟด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำในระยะแรก หลังจากนั้นเพิ่มกระแสไฟขาออกให้สอดคล้องกับลูเมนเอาต์พุต
ที่ลดลง ซึ่งวิธีนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้แสงสว่างมีความเสถียร แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มอายุการใช้งานของ LED อีกด้วย

การให้แสงสว่างแบบคงที่ของโมดูล ไดรเวอร์ LED จะเก็บรวบรวมชั่วโมงการทำงานของโมดูล LED และจ่ายไฟให้ LED ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสูงสุดของการให้แสงสว่าง จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปกระแสไฟขาออกจะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อลูเมนเอาต์พุตที่ลดลงตามธรรมชาติตลอดอายุการใช้งานของโคมไฟ

ประโยชน์ของ CLO:
   • ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
   • เพิ่มอายุการใช้งานของโมดูล LED
   • ลูเมนและอุณหภูมิสีของแสงอยู่ในระดับคงที่ตลอดอายุการใช้งานของโคมไฟ
   • ยืดอายุการใช้งานและระยะเวลาในการบำรุงรักษา เนื่องจากการจัดการโมดูล LED ที่ดีขึ้น

การหรี่แสงในเวลากลางคืน

การหรี่แสงในเวลากลางคืนของโคมไฟเป็นวิธีที่ง่าย ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงและยังยืดอายุการใช้งานให้แก่โคมไฟได้ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบควบคุมที่ซับซ้อนหรือทำการปิดไฟทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยในส่วนที่ให้แสงสว่างภายนอก

ทำการหรี่แสงอัตโนมัติด้วยเครื่องจับเวลาในตัว (ไม่มีนาฬิกาแบบเรียลไทม์) มีระดับการหรี่แสงแบบอิสระสูงสุด 5 ระดับ สามารถทำงานได้ตามรอบ (เวลาการทำงาน) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามฤดูกาล เมื่อดำเนินการตามรอบเวลาแล้วลูกค้าหรือผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมอีก

ตัวอย่าง: ลูกค้าต้องทำการเปิด-ปิดไฟเป็นเวลา 1 วัน (หากเป็นไปได้ให้ทำ 3 วันติดต่อกัน) เพื่อตั้งค่าเวลาการทำงานและจุดกึ่งกลาง จากนั้นซีนการหรี่แสงที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงานจะดำเนินการเปิด-ปิดอัตโนมัติในวันถัดไป
*จำกัดการตั้งระดับการหรี่แสงแบบอิสระ 5 ระดับ

การหรี่แสงในเวลากลางคืนมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบกำหนดเองในแต่ละโครงการ

ตัวเลือกมาตรฐานของ LIGMAN

► DA1 – CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่) พร้อมระบบหรี่แสง DALI
► DA2 – CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่) พร้อมการหรี่แสงในเวลากลางคืน โดยเปิดแสง 100% 6 ชั่วโมง, หลังจากนั้นปรับเป็น 50% 6 ชั่วโมง*
► DA3 – CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่) พร้อมการหรี่แสงในเวลากลางคืน โดยเปิดแสง 100% 4 ชั่วโมง, หลังจากนั้นปรับเป็น 50% 8 ชั่วโมง*

การคำนวณการหรี่แสงในเวลากลางคืนกรณีต้องการเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง และ คำจำกัดความของ “จุดกึ่งกลาง”:


เวลาเปิดใช้งาน

  • สำหรับการตั้งเวลาการทำงานเป็น 12 ชั่วโมง ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดไฟทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 คืนติดต่อกัน
  • จากนั้นไดรเวอร์จะจดจำเวลาการทำงานทั้งหมดในช่วง 12 ชั่วโมง
  • ภายในไดรเวอร์จะไม่มีตัวจับเวลา ดังนั้นจึงนับเวลาจากการเปิดและปิดการใช้งาน
  • บางรุ่นสามารถทำงานอัตโนมัติได้หลังจากการเปิดและปิด 1 รอบ แต่บางรุ่นต้องใช้เวลาเก็บข้อมูล 3 วันจึงสามารถใช้งานได้
  • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก LIGMAN

จุดกึ่งกลาง

  • หลังจากนั้นไดรเวอร์จะแบ่งเวลาการทำงานครึ่งหนึ่งเพื่อกำหนดจุดกึ่งกลางของเวลาการทำงาน และโปรแกรมการหรี่แสงจะเริ่มทำงานทั้งช่วงก่อนและหลังจุดกึ่งกลาง
  • ภาพด้านล่างจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 6.00 น.
  • จากตัวอย่างด้านล่างจุดกึ่งกลางเวลาการทำงานจะเท่ากับเวลาเที่ยงคืน (00.00 น.)

DA1 – CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่) พร้อม DALI

สามารถควบคุมระบบไฟส่องสว่างผ่าน DALI เพื่อการประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานโดยใช้ CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่)

DA2 – CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่) พร้อมการหรี่แสงในเวลากลางคืน โดยเปิดแสง 100% 6 ชั่วโมง (จนถึงจุดกึ่งกลาง) หลังจากนั้นปรับเป็น 50% 6 ชั่วโมง (จนจบระยะการเปิดใช้งาน)

ตัวเลือกมาตรฐาน DA2

DA3 – DA3 – CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่) พร้อมการหรี่แสงในเวลากลางคืน โดยเปิดแสง 100% 4 ชั่วโมง (จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนถึงจุดกึ่งกลาง) หลังจากนั้นปรับเป็น 50% 8 ชั่วโมง (จนจบระยะการเปิดใช้งาน)

ตัวเลือกมาตรฐาน DA3

ตัวเลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

► ตั้งค่าจากโรงงานโดยเลือกจากตัวเลือกมาตรฐาน (DA1 / DA2 / DA3)
► ตั้งค่าจากโรงงานตามคำขอจากลูกค้า
► จำกัดการตั้งระดับการหรี่แสงแบบอิสระ 5 ระดับ
► ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าใหม่ได้ ณ จุดติดตั้งโดยการใช้ “อินเตอร์เฟซ” ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ “ไดรเวอร์” ได้
► LIGMAN ไม่จัดจำหน่ายอินเตอร์เฟซดังกล่าว ลูกค้าสามารถจัดหาจากแหล่งอื่นได้ โดย LIGMAN จะจัดเตรียมไดรเวอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ตัวอย่าง “อินเตอร์เฟซ” : (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของไดรเวอร์)

โคมไฟถนนรุ่น BILLUND พร้อมใช้งานร่วมกับ CLO และการหรี่แสงในเวลากลางคืน

โคมไฟถนนและส่องสว่างทั่วบริเวณรุ่น BILLUND ของ LIGMAN เป็นโคมไฟที่ทนทานและมีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบไฟส่องสว่าง

ประโยชน์ที่เราได้จากโคมไฟรุ่น BILLUND ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี MicroVOS ของ LIGMAN คือสามารถปรับแต่งเลนส์แบบพิเศษได้และได้การรับรองด้านการควบคุมแสงแยงตาได้ดี ตามมาตรฐานสากล Dark Sky Association ทั้งยังใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IoT ผ่านเทคโนโลยี LIGMAN LIGHTCONNECT ซึ่งถือเป็นอนาคตของการควบคุมแสงสว่างและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งาน

นอกเหนือจากนี้ ประโยชน์ที่ได้จากโคมไฟรุ่น BILLUND ในปัจจุบันคือการใช้งานร่วมกับ CLO (การให้แสงสว่างแบบคงที่)และการหรี่แสงช่วงกลางคืนได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานและเพิ่มอายุการใช้งานให้กับระบบไฟส่องสว่างได้อีกด้วย