TH

โครงการ – เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, จังหวัดกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Share:

THE-MALL-NGAMWONGWAN-1

หลังจากที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วานได้ทยอยปรับปรุงพื้นที่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ก็ได้เริ่มเปิดให้บริการชั้น G ซึ่งเป็นบริเวณทางเข้าห้างและ Landscape ด้านหน้าอาคาร ทางโครงการได้เลือกใช้โคมลิกมันเพื่อเพิ่มบรรยายกาศให้กับพื้นที่บริเวณนี้อีกด้วย

THE-MALL-NGAMWONGWAN-2
THE-MALL-NGAMWONGWAN-3

เริ่มต้นจากทางเข้าอาคารติดตั้งโคมไฟเสาสูง VANCOUVER ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งดีไซน์ตัวโคมที่ทันสมัยและการให้แสงสว่างที่สามารถสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจให้กับบริเวณสวนโดยรอบ และเนื่องจากโครงการมีต้นไม้ค่อนข้างมาก ODESSA จึงเป็นตัวเลือกที่ลงตัวในการส่องต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นการส่องขึ้นหรือส่องลง ก็มีอุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกใช้งานได้ตามฟังก์ชั่นที่ต้องการ เช่น อุปกรณ์ที่ป้องกันแสงแยงตา สายสำหรับรัดต้นไม้และที่ปักดิน เป็นต้น

THE-MALL-NGAMWONGWAN-6.1
THE-MALL-NGAMWONGWAN-4

นอกจากการใช้โคม Floodlight ในการส่องต้นไม้แล้ว โคมฝังพื้น HARRIER ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ส่องเน้นต้นไม้ได้โดยไม่ทำลายทัศนียภาพหรือกีดขวางทางเดิน ยิ่งไปกว่านั้นยังคงความเรียบร้อยและสวยงามของพื้นที่ไว้ได้อย่างดี ทางเดินภายนอกโครงการใช้โคม

LADOR ไฟติดผนังทรงสี่เหลี่ยมที่เข้ากันดีเป็นอย่างยิ่งกับรูปแบบโครงสร้างหลังคา Canopy อีกทั้งยังสามารถให้ความสว่างที่เหมาะสมและตอบสนองกับฟังก์ชั้นการใช้งานสำหรับทางเดินและทางเข้าอาคารได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโคม “ ลิกมัน ” เท่านั้น ทางเรายังมีโคมไฟภายนอกอีกหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจและอยากจะนำเสนอ เพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้ครบทุกด้าน

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวโคมไฟที่ใช้ในโครงการเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.ligman.com/th/vancouver-light-columns-va-li3/
https://www.ligman.com/th/odessa-floodlights-projectors-od-pr3/
https://www.ligman.com/th/harrier-in-ground-luminaires-ha-in3/
https://www.ligman.com/th/lador-surface-facade-luminaires-la-su3/