CS

Instalační pokyny pro zabudovaná svítidla

1. Při zabudovaném svítidle lze připojit v sérii více zařízení k jednomu driveru.

2. Zapouštěcí skřínka musí být nainstalována na rovném povrchu, aby se zabránilo nahromadění vody nebo vzniku nebezpečí uklouznutí.

3. Na místě instalace připojte k zapouštěcí skřínce odvodní potrubí s průměrem >16 mm, abyste předešli zaplavení vodou. Zabudované svítidlo má rating IP67 a odolá pouze krátkému kontaktu s vodou.

Odvodní kanál s průměrem >16 mm

4. Převlečte kabel přes kabelový kanál. 30-50 cm kabelu ponechte na údržbu.

Prosím, zkontrolujte koncovku kabelu dodaného výrobcem

5. Po instalaci zabudovaného svítidla se zapouštěcí skřínkou odvlhčete zabudované svítidlo zevnitř tak, že zapnete světlo na 30 minut, a pak okamžitě složíte skleněné části. (V případě zabudovaného svítidla, kde si instalace vyžaduje složení komponentů)

6. Před instalací skleněného komponentu musí být silikonové těsnění okolo montážní oblasti vyčištěno, aby prach a skvrny nesnížili jmenovitou ochranou
vůči vniknutí.

7. Pokud je povrch skla veliký, doporučujeme použití protiskluzového skla.

Protiskluzové sklo

8. V případě zapojení více zařízení. Je možné zvýšit na 2PG, no před pokračováním kontaktujte technickou službu LIGMAN.

9. Vnější bod připojení musí být spojen výlučně s konektorem IP67 nebo IP68. Prosím, nepoužívejte ochranní pásku na kabel ani neaplikujte silikon na bod připojení, protože může snížit jmenovitou ochranu před vniknutím a snížit životnost montáže.

VAROVÁNÍ

  • Prosím, respektujte rozměry betonové skřínky a montujte na rovný povrch.
   Zabudované svítidlo musí být nainstalována na rovném povrchu, aby se zabránilo nahromadění vody nebo vzniku nebezpečí uklouznutí.
  • Prosím, zvolte nejvhodnější velikost kabelu.
   Prosím, používejte kabel takové velikosti, která odpovídá velikosti konektoru

      Prosím, používejte kabel takové velikosti, která odpovídá kanálu zapouštěcí skřínky.

  • Prosím, kabel uchovávejte v betonové skřínce.
   Prosím, kabel uchovávejte v betonové skřínce, abyste předešli způsobení nehody, která by mohla vést k poškození svítidla.