TH

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

Ligman Lighting Co. Ltd (ในนามของ “บริษัท”) และบริษัท LIGMAN ทั้งหมดที่บริษัทเป็นเจ้าของ (“ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท LIGMAN”) การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงนโยบายตามกฎหมายที่บังคับใช้ในตลาดปัจจุบัน
นโยบายความเป็นส่วนบุคคลและหลักการประมวลผลข้อมูล (“นโยบายความเป็นส่วนบุคคล”) ในเว็บไซต์บริษัทของเรา (“เว็บไซต์”) มีการตรวจสอบอ้างอิงตามกฎหมายสำหรับการปกป้องข้อมูลทั่วไป (“GDPR”) และใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมด, แอปพลิเคชัน, อีเว้นท์, และทุกๆ บริการที่กำหนดขึ้นโดยบริษัท LIGMAN

1. หลักการประมวลผลข้อมูล
– รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราและพันธมิตรของเราจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของคุณและซอฟต์แวร์ที่ใช้ เช่น ที่อยู่ IP, ประเภทเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต,ประเภทแพลตฟอร์ม, ไซต์ก่อนหน้าและหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา, วันที่และเวลา, คุกกี้จำนวนหนึ่งหรือมากกว่าที่อาจจะระบุเบราว์เซอร์หรือบัญชีของคุณโดยเฉพาะ เมื่อคุณเข้าสู่บริการของเราโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจจะได้รับ หรือ บันทึกหมายเลขประจำตัวที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น device ID เฉพาะ, IDFA, Google AdID), ประเภทอุปกรณ์, โมเดล และผู้ผลิต, ยี่ห้อระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่และรุ่น, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลและแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่มีการดาวน์โหลด (“ข้อมูลทางเทคนิค”)
– ข้อมูลตำแหน่ง เราจะไม่บันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ละติจูดหรือลองจิจูดใดๆ ที่เชื่อมถึงตัวคุณ เราจะบันทึกเพียงบางข้อมูลเท่านั้น เช่น ที่อยู่ IP และตำแหน่งของอุปกรณ์เป็นบางคราว ในบางกรณีเรามีการระบุละติจูดหรือลองจิจูดของเมืองหรือประเทศเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับบปรุงการวิเคราะห์ของเราและนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับคุณ สำหรับละติจูดหรือลองจิจูดที่ระบุจะเป็นตำแหน่งทั่วไปไม่เจาะจงและไม่เชื่อมไปยังตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณหรือตำแหน่งที่คุณเคยไป
– ข้อมูลจากผู้อื่น เราอาจนำมาเชื่อมโยงหรือรวบรวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณและข้อมูลที่เรารวบรวมและรวมถึงข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยไม่เกี่ยวว่าคุณมีการโต้ตอบกับทางเราอย่างไร
– ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เราอาจซ่อนหรือสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม (ซึ่งไม่ระบุถึงคุณโดยตรง) เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมไปถึงการทดสอบระบบ IT ของเรา, การวิจัย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การปรับปรุงบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุนี้ต่อคนอื่นๆ ในกรณีที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลนี้

2. รวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลอย่างไร
เหตุผลหลักที่เราใช้ข้อมูลของคุณคือส่งต่อข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอและปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยและเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจ
โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามสถานการณ์ดังนี้:
– ในกรณีที่คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เช่น การตลาด การขายและเหตุผลในการให้ข้อมูลทุกประเภท
การสมัครงานโดยตรงจากเว็บไซต์ของเราและ / หรือผ่านทางบัญชีอีเมลของบริษัท และการสื่อสารประเภทใดก็ตามที่ได้จากแบบฟอร์มการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
– ในกรณีที่จำเป็นในแง่ผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา(หรือของบุคคลที่สาม) และในกรณีที่ผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณไม่ลบล้างผลประโยชน์เหล่านั้น
– ในกรณีที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ ที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานที่ไม่ระบุตัวตนอัตโนมัตินั้นจะปลอดภัยเมื่อใช้เว็บไซต์สาธารณะ ผลจากการไม่ระบุตัวตนนั้นทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานและการติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาบนเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาตให้มีข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังผู้ใช้งานนั้นๆ ได้

3. ยกเลิกการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว
คุณสามารถยกเลิกการยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อโดยติดต่อที่ [email protected] หรือ ติดต่อตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

4. วัตถุประสงค์ทางการตลาดและจดหมายข่าวสาร
เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเราอาจนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราถึงคุณ ข้อความส่วนใหญ่จะถูกส่งผ่านอีเมล บางข้อความอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราบันทึกไว้เกี่ยวกับคุณเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลให้คุณได้อย่างเหมาะสม จดหมายข่าวสาร เราสามารถติดต่อคุณได้ในกรณีเดียวเมื่อคุณกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุลและที่อยู่อีเมล ซึ่งจะถือว่าเป็นการยินยอมอย่างชัดเจนเพื่อสมัครรับจดหมายข่าวสารของเรา เราใช้วิธี double opt-in สำหรับการลงทะเบียนจดหมายข่าวสารซึ่งหมายความว่าหลังจากการลงทะเบียนของคุณเราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุ ในอีเมลนี้เราขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการรับจดหมายข่าวสาร หากไม่ยืนยันข้อมูลของคุณจะถูกลบออกจากระบบอัติโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังบันทึกที่อยู่ IP ที่คุณใช้ เวลาที่คุณลงทะเบียนและการยืนยันบุคคล วัตถุประสงค์ของกระบวนการนี้คือเพื่อยืนยันการลงทะเบียนของคุณและเพื่ออธิบายการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ “MailChimp” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่งอีเมลจดหมายข่าวสารจาก Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000,แอตแลนตา, GA 30308 ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีใบรับรองถูกต้องตามข้อตกลง Privacy Shield
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mailchimp.com/legal/privacy.

หากไม่ต้องการรับจดหมายข่าวสารและข้อความใดๆ จากเรา สามารถทำได้โดยเลือกในช่องตัวเลือกในแบบฟอร์มที่ให้กรอกข้อมูลติดต่อและสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลที่สนใจได้โดยคลิก unsubscribe link ที่อยู่ด้านล่างเมล์ หรือ ส่งอีเมลไปที่ [email protected]

5. การเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามในกรณีดังนี้
– การเปิดเผยเพื่อปกป้องผู้ถูกละเมิด เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกส่งมายังเว็บไซต์ ในความเห็นของเรา เราสงสัยหรือมีเหตุให้สงสัยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการละเมิดไม่มีข้อจำกัด มีทั้งการละเมิดผู้สูงอายุ การละเมิดเด็ก การละเมิดทางร่างกายหรืออารมณ์ของคู่สมรส การละเลยความรุนแรงในครอบครัว ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ที่เราเห็นสมควรเพื่อจัดการกับการเปิดเผยดังกล่าวตามดุลยพินิจของเรา หน่วยงานที่เหมาะสมอาจรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานคุ้มครองเด็กหรือเจ้าหน้าที่ศาล คุณรับทราบและตกลงให้เราทำการเปิดเผยข้อมูล
– ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วยพันธมิตรโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น AWS), ผู้ให้การสนับสนุนลูกค้า, ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์, พันธมิตรความปลอดภัยทางไซเบอร์, บริษัทตรวจสอบการทุจริต, ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน, บริการแสดงการปฏิเสธการชำระเงินและพันธมิตรที่คล้ายกัน
– เครือข่ายโฆษณาและบริษัทเทคโนโลยีที่คอยวัดประสิทธิภาพโฆษณาและความเป็นมา
– บุคคลที่สามรวมถึงที่ปรึกษาที่เรามีส่วนร่วมในการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อให้บริการแก่คุณ รวมถึงการแข่งขันและการลุ้นรางวัลอย่างไม่จำกัด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและการวิเคราะห์ การสนับสนุนลูกค้า การตรวจสอบความปลอดภัย และการชำระเงิน (เช่น Cyber Source)
– เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ซึ่งหากคุณมีการให้อนุญาตแล้วหรือในกรณีที่คุณใช้บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าสู่ระบบในบริการใดๆ ของ LIGMAN และหากคุณมีการตั้งค่าไว้แล้ว ข้อมูลของคุณจะถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นๆ
– ตามดุลยพินิจของเรา (1) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ, หมายศาล/คำสั่งศาล, กระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาลอื่น ๆ (2) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรารวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) ตรวจสอบ และป้องกันตนเองจากการเรียกร้องหรือการกล่าวหาของบุคคลที่สาม (4) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์, ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัท LIGMAN พนักงานหรือบุคคลทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (5) ตรวจจับ, ป้องกันหรือจัดการกับอาชญากรรม (รวมถึงการฉ้อโกงหรือการสะกดรอย) ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
– ในการเชื่อมต่อกับการทำธุรกรรมของบริษัทใด ๆ เช่นการควบรวมกิจการ, การขายสินทรัพย์หรือหุ้นการปรับโครงสร้าง, การเงิน, การเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือการซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา โดยบริษัทอื่นหรือบุคคลที่สามหรือในกรณีล้มละลาย, การทำให้ยุติ, การขายหุ้นหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายกัน
– เรากำหนดให้บุคคลที่สามเคารพในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราไม่มีภาระรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่สาม

6. การถ่ายโอนระหว่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้อาจถูกถ่ายโอน ประมวลผลและเก็บไว้ที่ประเทศนอกเขตอำนาจของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป หรือ EU ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลในพื้นที่นอก EU เช่น ประมวลผลในไทยหรือตุรกี นี่คือการถ่ายโอนระหว่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศหรือดินแดนที่แน่ใจว่าได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอสำหรับสิทธิและเสรีภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนด หรือตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเช่น Standard Contractual Clauses และ Corporate Binding Rules ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป Decision C (2010) 593 หรือเวอร์ชั่นถัดมาที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่ใช้ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

7.ความปลอดภัย
เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันการสูญหาย, การนำไปใช้ในทางที่ผิดและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา มาตรการเหล่านี้รวมถึงการใช้ Secure Socket Layer (SSL) และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ดูแลระบบ เช่นเดียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งถูกใช้กับที่เก็บข้อมูลทั้งหมดและการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้
เราจะกำกับดูแลการให้ข้อมูลที่ปลอดภัยระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของเรา แต่เนื่องจากไม่มีการรับประกันข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย 100% เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ส่งถึงเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต และไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ

8. การเก็บรักษาข้อมูล
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงวัตถุประสงค์ในด้านของความพึงพอใจ, ด้านกฎหมาย, ด้านบัญชีหรือการทำสรุปแจ้งความประสงค์ต่างๆ
ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เราพิจารณาจากจำนวน, ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคล, ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, กรณีที่เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอื่นๆ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

9. สิทธิ์ของคุณภายใต้ GDPR
คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างภายใต้ GDPR ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะ:
– ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “คำขอการเข้าถึงข้อมูล”) คุณสามารถคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับคุณที่เราเก็บเอาไว้ได้และสามารถตรวจสอบว่าเรากำลังดำเนินการตามกฎหมาย
– ขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราเก็บเอาไว้ คุณสามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ได้ แม้ว่าเราอาจจำเป็นต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณให้กับเราก็ตาม
– ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถแจ้งขอให้ลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลออกได้ ในกรณีที่ข้อมูลนั้นๆ ไม่มีเหตุผลที่ต้องนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกซึ่งคุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล (ตามข้อมูลด้านล่าง) ในกรณีที่เราอาจดำเนินการกับข้อมูลของคุณอย่างมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ ในกรณีแจ้งขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องแจ้งขอลบของคุณด้วยเหตุผลทางกฎหมายเฉพาะซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีคำขอ
– คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายต่อเรา (หรือต่อบุคคลที่สาม) และมีบางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งสถานการณ์นั้นๆ ทำให้คุณต้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากรู้สึกว่ากระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ในบางกรณีเราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งมีสิทธิ์มากกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ
– ร้องขอการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
(ก) ในกรณีที่คุณต้องการให้เราปรับข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
(ข) ในกรณีที่พบว่าเราใช้ข้อมูลในทางมิชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ต้องการให้ลบออก
(ค) ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกแล้วตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น แต่เราได้รับการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายจากคุณ
(ง) ในกรณีที่คุณคัดค้านการใช้ข้อมูลของเรา แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะใช้
– ร้องขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่สาม เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องให้คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณเลือก โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้มีผลเฉพาะกับข้อมูลอัตโนมัติที่คุณให้ความยินยอมในเบื้องต้นแก่เราในการใช้งานหรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับคุณ
– ร้องขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่เราใช้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ หากคุณถอนความยินยอม บางบริการที่คุณเรียกใช้งานอาจไม่ปราฎบางฟีเจอร์ ทางเราขอแจ้งไว้เบื้องต้นสำหรับกรณีนี้
หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้คุณสามารถติดต่อเราได้จากเว็บไซต์ของเรา

10. คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามที่คล้ายกัน
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามที่คล้ายกันเพื่อแยกคุณจากผู้ใช้บริการรายอื่น สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่
ดีให้แก่คุณได้เมื่อคุณค้นหาเว็บไซต์และช่วยให้เราปรับปรุงได้
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่เราถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสก์ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก
เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:
– คุกกี้ที่จำเป็นต่อเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการดำเนินงานที่สำคัญของเว็บไซต์ เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัย
– คุกกี้ฟังก์ชัน เป็นคุกกี้ที่จดจำคุณไว้เมื่อคุณกลับเข้ามาที่เว็บไซต์อีกครั้ง เป็นคุกกี้ที่ช่วยปรับเนื้อหาให้เข้ากับคุณ ทักทาย
คุณด้วยชื่อและจดจำการตั้งค่าของคุณ (เช่น ภาษาของคุณหรือเขตประเทศของคุณ)
– คุกกี้กำหนดเป้าหมาย คุกกี้นี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ หน้าที่คุณเข้าชมและลิงก์ที่คุณคลิก เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการปรับเว็บไซต์ของเราและเสนอโฆษณาตามนั้น และข้อความทางการตลาดที่เราส่งให้คุณจะเชื่อมเข้ากับความสนใจของคุณได้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลแก่บุคคลที่สามผู้ซึ่งจัดทำบริการนี้ให้แก่เรา
– คุกกี้บุคคลที่สาม โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณาและบุคคลที่สามอื่นๆ อาจใช้คุกกี้ของพวกเขาเมื่อคุณคลิกไปที่โฆษณาหรือ
ลิงก์บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บุคคลที่สามนี้สามารถตั้งค่าคุกกี้ของพวกเขาเองได้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้ได้รับประโยชน์จากบริการมากที่สุด แต่หากคุณไม่ต้องการที่จะรับคุกกี้ เบราว์เซอร์
ส่วนใหญ่ก็อนุญาตให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่ได้รับบาง
ฟังก์ชันจากบริการเหล่านั้น การปรับแต่งจะอยู่ที่ “ตัวเลือก” หรือ “การตั้งค่า” ในเมนูเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้เข้าใจต่อ
การปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ลิงก์ด้านล่างอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือก “ความช่วยเหลือ”
จากตัวเลือกในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้
หากคุณต้องการจำกัดคุกกี้โฆษณาจากบุคคลที่สาม คุณสามารถปิดได้โดยเข้าชมเว็บไซต์ตามลิงก์ด้านล่างนี้ (โปรดจำไว้ว่ามีหลายบริษัทที่ปล่อยคุกกี้ในเว็บไซต์เหล่านี้ซึ่งมากกว่าปล่อยผ่านเว็บไซต์ของเรา):
– Your Online Choices ( http://www.youronlinechoices.com/ )
– กลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย(http://www.networkadvertising.org/)
– กลุ่มพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิตอล(http://www.aboutads.info/consumers)

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ กรุณาเยี่ยมชมที่ www.allaboutcookies.org หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่ายออนไลน์ที่ www.networkadvertising.org

11. การลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
เว็บไซต์อาจมีการลิงก์ไปและจากบริการของบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว หากคุณคลิกลิงก์ไปยังบริการใดๆ เหล่านี้ โปรดทราบว่าบริการเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อนโยบายของบริการเหล่านั้น โปรดตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลใดๆ ไปยังบริการเหล่านั้น

12. นโยบายของเราที่มีต่อเด็ก
เว็บไซต์ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีหรือจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจถือเป็นเด็กในเขตอำนาจศาลของคุณ

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เราประเมินนโยบายความเป็นส่วนตัวและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งเป็นครั้งคราว ดังนั้น เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะอัปเดตข้อมูล “อัปเดตล่าสุด” เมื่อเริ่มต้นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

14. ประกาศ
หากเราต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่งแก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การตลาด หรือธุรกิจอื่นๆ เราจะเลือกสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อกับคุณ โดยปกติเราจะดำเนินการนี้ผ่านอีเมลหรือโดยการแจ้งในการสื่อสาร การที่เราอาจส่งคำบอกกล่าวถึงคุณจะไม่หยุดไม่ให้คุณเลือกไม่รับการติดต่อบางประเภทตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

15. การติดต่อเรา
หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

17/2 หมู่ 4 ตำบล หมอนทอง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
โทร +66 33 026 082
E-mail: [email protected]

นอกจากนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากเราได้ใช้อุปกรณ์ CCTV พร้อมกับระบบต่างๆ สำหรับการตรวจสอบภายในพื้นที่ใดเป็นการเฉพาะ รวมถึงพื้นที่รอบๆ บริเวณของสถานที่ อาคาร และพื้นที่ใดๆ เพื่อการป้องกันชีวิต อนามัย และทรัพย์สินซึ่งนโยบายฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้และระบุถึงวิธีการในการจัดการหรือการใช้ระบบ CCTV ของเรา