TH

LIGMAN ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ จังหวัดกาญจนบุรี, ประเทศไทย

Share:

LIGMAN มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและคนรุ่นต่อไปในอนาคต โดย LIGMAN ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาทและมอบทุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย จำนวน 20,000 บาทเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
ขอขอบคุณรายการเด็กโข่ง ออนทัวร์ที่ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ต้องการการสนับสนุน

รับชมบรรยากาศกิจกรรมจากรายการเด็กโข่ง ออนทัวร์ x LIGMAN เพิ่มเติมได้ที่: เด็กโข่ง ออนทัวร์ EP.2