TH
เสาไฟฉลุลายอะลูมิเนียมทรงกระบอกตรง

เสาไฟฉลุลายอะลูมิเนียมทรงกระบอกตรงเสาไฟ

- เคลือบด้วยผงฝุ่นเพื่อให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- รูปแบบ: ทรงกระบอกตรง
- 2 x สายไฟสำหรับเดินสาย
- ตัวยึดสแตนเลสเกรด 316
- ตัวกระจายแสงแบบสีขาวขุ่นวัสดุโพลีคาร์บอเนตทนต่อรังสี UV
- อุปกรณ์ควบคุมภายใน
- ตัวเลือกการติดตั้ง: ฐานยึด หรือ สลักเกลียวบนฐาน
- กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน EN40
- ตัวเลือกความสูง: 3 เมตร, 4 เมตร, 5 เมตร, 6 เมตร
- ตัวเลือกขนาด/เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø140มม.
- ตัวเลือกขนาดหัวจุก: Ø60มม. Ø76มม.
- ขนาดลายกราฟฟิกมาตรฐานยาว 1 เมตร และสามารถสั่งทำได้ยาวสูงสุด 3 เมตร
- ลายกราฟฟิกสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

ดาวน์โหลด

เครื่องมือค้นหารหัส

Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Product code
Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Thickness (mm)
Weight (kg)
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s)
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.)
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.)
Root mount kit
Circuit breaker box IP44
แบบแปลนทางเทคนิค
BIM - Revit -RFA
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 21.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 45
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 21.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 45
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 21.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 45
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 21.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 45
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 21.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 45
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 21.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 45
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 25.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 32
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 25.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 32
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 25.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 32
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 25.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 32
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 25.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 32
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 25.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 32
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 28.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 22
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 28.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 22
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 28.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 22
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 28.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 22
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 28.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 22
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 28.7
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 22
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 32.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 20
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 20
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 32.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 20
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 20
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 32.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 20
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 20
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 32.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 20
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 20
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm):
Weight (kg): 32.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 20
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 20
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 32.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 20
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 20
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A20691
Circuit breaker box IP44: A21291
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA: