TH
เสาไฟอะลูมิเนียมทรงกระบอกตรง

เสาไฟอะลูมิเนียมทรงกระบอกตรงเสาไฟ

- กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน EN40
- เคลือบด้วยผงคุณภาพสูงป้องกันการกัดกร่อนได้ดีและทนต่อแสง UV
- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- รูปแบบ: ทรงกระบอกตรง
- ตัวเลือกการติดตั้ง: ฐานยึด หรือ สลักเกลียวบนฐาน
- ตัวเลือกความสูง: 2 เมตร, 2.5 เมตร, 3 เมตร, 3.5 เมตร, 4 เมตร, 5 เมตร, 5.5 เมตร, 6 เมตร
- ตัวเลือกขนาด/เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø102มม. Ø114มม. Ø127มม. Ø140มม. Ø160มม.
- ตัวเลือกขนาดหัวจุก: 60 มม., 76 มม., 114 มม

ดาวน์โหลด

เครื่องมือค้นหารหัส

Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Product code
Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Thickness (mm)
Weight (kg)
แบบแปลนทางเทคนิค
Product code: APD120102-SC60
Height (mm): 2000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 12.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD120102-SC76
Height (mm): 2000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 12.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD125102-SC60
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 13.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD125102-SC76
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 13.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD125114-SC60
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 14.3
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD125114-SC76
Height (mm): 2500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 14.3
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD130102-SC60
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 15.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD130102-SC76
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 15.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD130114-SC60
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 16
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD130114-SC76
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 16
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD130127-SC60
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 23.9
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD130127-SC76
Height (mm): 3000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 23.9
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD135102-SC60
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 16.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD135102-SC76
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 16.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD135114-SC60
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 17.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD135114-SC76
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 17.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD135127-SC60
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 26.4
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD135127-SC76
Height (mm): 3500
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 26.4
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140102-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 18.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140102-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø102
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3
Weight (kg): 18.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140114-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 19.3
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140114-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.5
Weight (kg): 19.3
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140127-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 28.9
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140127-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 28.9
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140140-SC114
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø114
Spigot (mm): 114
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 19.3
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140140-SC60
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 21.4
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD140140-SC76
Height (mm): 4000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 21.4
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD150127-SC60
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 33.8
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD150127-SC76
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 33.8
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD150140-SC114
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 114
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 25.4
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD150140-SC60
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 25.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD150140-SC76
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 25.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD150160-SC60
Height (mm): 5000
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 32.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD150160-SC76
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 32.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD155127-SC60
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 36.8
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD155127-SC76
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 36.8
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD155140-SC60
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 26.9
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD155140-SC76
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 26.9
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD155160-SC60
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 32.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD155160-SC76
Height (mm): 5500
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 32.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD160127-SC60
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 38.8
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD160127-SC76
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø127
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4.8
Weight (kg): 38.8
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD160140-SC60
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 28.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD160140-SC76
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø140
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 2.5
Weight (kg): 28.7
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD160160-SC60
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 60
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 38
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: APD160160-SC76
Height (mm): 6000
Diameter / dimension (mm): Ø160
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 3.8
Weight (kg): 38
แบบแปลนทางเทคนิค: