TH
เสาพลังงานแสงอาทิตย์แบบแนวตั้ง

เสาพลังงานแสงอาทิตย์แบบแนวตั้งเสาไฟ

- แผงโซล่าเซลล์ประสิทธิภาพสูงชนิดโมโนคริสตัลไลน์
- แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟส (LiFePO4)
- หรี่แสง 0-100% โดยปรับระดับครั้งละ 10%
- มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิและเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวในตัว
- รีโมตควบคุมระบบโซล่าร์สามารถสั่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มได้
- มาตรฐาน: ระบบออฟกริด, ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100%, ไม่เชื่อมต่อกับพลังงานไฟฟ้าจากส่วนกลางแต่สามารถสั่งทำได้หากต้องการ
- ตัวเลือกการหรี่แสงแบบต่างๆ
- STD: หรี่แสง2 ระดับ(100% 3ชม., 60% 9ชม.), ND: พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น, MS: หรี่แสง 2 ระดับพร้อมตรวจจับความเคลื่อนไหว(100% 3ชม., แสงสว่าง 30% แบบไม่มีการเคลื่อนไหว, แสงสว่าง 100% 1 นาที เมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหว), CT: กำหนดเอง
- การหรี่แสงแบบกำหนดเอง(CT) เช่น หรี่แสงแบบ 5 ระดับ, กำหนดช่วงเวลา, กำหนดระดับแสงหรี่(โดยปรับทีละช่วงและระดับการปรับขั้นต่ำอยู่ที่ระดับละ 10%)

เครื่องมือค้นหารหัส

Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Product code
Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Thickness (mm)
Weight (kg)
แบบแปลนทางเทคนิค
Product code: SOL-20001
Height (mm): 4337
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4
Weight (kg): 136.6
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: SOL-20011
Height (mm): 5137
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4
Weight (kg): 170.6
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: SOL-20021
Height (mm): 6955
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4
Weight (kg): 199.6
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: SOL-20031
Height (mm): 8555
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4
Weight (kg): 263.5
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: SOL-20041
Height (mm): 9055
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4
Weight (kg): 284.8
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: SOL-20051
Height (mm): 5637
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4
Weight (kg): 200.2
แบบแปลนทางเทคนิค:
Product code: SOL-20061
Height (mm): 8000
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm): 4
Weight (kg): 285.6
แบบแปลนทางเทคนิค: