TH
เสาพลังงานแสงอาทิตย์แบบแนวตั้ง

เสาพลังงานแสงอาทิตย์แบบแนวตั้งเสาไฟ

- แผงโซล่าเซลล์ประสิทธิภาพสูงชนิดโมโนคริสตัลไลน์
- แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟส (LiFePO4)
- หรี่แสง 0-100% โดยปรับระดับครั้งละ 10%
- มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิและเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวในตัว
- รีโมตควบคุมระบบโซล่าร์สามารถสั่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มได้
- มาตรฐาน: ระบบออฟกริด, ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100%, ไม่เชื่อมต่อกับพลังงานไฟฟ้าจากส่วนกลางแต่สามารถสั่งทำได้หากต้องการ
- ตัวเลือกการหรี่แสงแบบต่างๆ
- STD: หรี่แสง2 ระดับ(100% 3ชม., 60% 9ชม.), ND: พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น, MS: หรี่แสง 2 ระดับพร้อมตรวจจับความเคลื่อนไหว(100% 3ชม., แสงสว่าง 30% แบบไม่มีการเคลื่อนไหว, แสงสว่าง 100% 1 นาที เมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหว), CT: กำหนดเอง
- การหรี่แสงแบบกำหนดเอง(CT) เช่น หรี่แสงแบบ 5 ระดับ, กำหนดช่วงเวลา, กำหนดระดับแสงหรี่(โดยปรับทีละช่วงและระดับการปรับขั้นต่ำอยู่ที่ระดับละ 10%)

ดาวน์โหลด

เครื่องมือค้นหารหัส

Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Product code
Height (mm)
Diameter / dimension (mm)
Spigot (mm)
Thickness (mm)
Weight (kg)
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s)
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.)
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.)
Root mount kit
Circuit breaker box IP44
แบบแปลนทางเทคนิค
BIM - Revit -RFA
Product code: SOL-20001
Height (mm): 4157
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 136.6
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 36
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A22291
Circuit breaker box IP44:
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Product code: SOL-20011
Height (mm): 5157
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 170.6
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 32
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A22291
Circuit breaker box IP44:
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Product code: SOL-20021
Height (mm): 6597
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm):
Thickness (mm):
Weight (kg): 199.6
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 35
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A22291
Circuit breaker box IP44:
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Product code: SOL-20031
Height (mm): 8597
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm):
Thickness (mm):
Weight (kg): 263.5
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 29
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A22291
Circuit breaker box IP44:
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Product code: SOL-20041
Height (mm): 9097
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm):
Thickness (mm):
Weight (kg): 284.8
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 25
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A22291
Circuit breaker box IP44:
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Product code: SOL-20051
Height (mm): 5657
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm): 76
Thickness (mm):
Weight (kg): 200.2
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 33
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A22291
Circuit breaker box IP44:
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA:
Product code: SOL-20061
Height (mm): 8027
Diameter / dimension (mm): Ø216
Spigot (mm):
Thickness (mm):
Weight (kg): 285.6
ความต้านทานโหลดแนวนอน (V ref,0 - m/s): 29
น้ำหนักโคม (สูงสุด - กก.): 50
พื้นที่รับลมของโคมไฟ (สูงสุด - ตร.ม.): 0.25
Root mount kit: A22291
Circuit breaker box IP44:
แบบแปลนทางเทคนิค:
BIM - Revit -RFA: