TH

LIGMAN ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

Share:

วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสกว่า 770 ชีวิต ซึ่งทางวัดดำเนินงานโดยอาศัยการรับบริจาคจากผู้เยี่ยมเยือน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้มีผู้มาเยี่ยมเยือนน้อยลงและมีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่อยู่ในการดูแลของวัดลดน้อยลงเช่นกัน

LIGMAN จึงร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ จำนวน 50,000 บาท ให้กับวัดดอนจั่นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในเวลาที่ยากลำบากนี้

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้หรือสามารถให้การสนับสนุนกับบุคลากรด่านหน้าในวิกฤติครั้งนี้ได้โปรดติดต่อเรา