TH

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Share:

เรามีความยินดีที่จะเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดจาก LIGMAN ซึ่งต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่ได้รับการรับรอง Dark Sky
และผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อเต่าซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเน้นปกป้องและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในยามค่ำคืน

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อธรรมชาตินี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เป็นมิตรต่อธรรมชาติโดยแท้จริง มีทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิสีและระดับความสว่างของแสงในสภาพแวดล้อมภายนอก – เพื่อลดผลกระทบของแสงประดิษฐ์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมีโมดูล LED สองโมดูล โมดูลหนึ่งจะให้แสง 3000K สำหรับช่วงเวลาที่มีการทำกิจกรรมสูง เช่น ระหว่าง 20:00 น. ถึง 00:00 น.

โมดูลที่สองให้แสงความถี่ 590 นาโนเมตร ซึ่งเป็นแสงสีเหลืองอำพัน (AMBER) สำหรับช่วงที่มีการทำกิจกรรมน้อย ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 07:00 น.

แม้ว่าค่ามาตรฐานของเราจะเป็นแสง 3000K จนถึงเที่ยงคืน และเป็นแสงสีเหลืองอำพัน (AMBER) ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 07:00 น. แต่ระบบควบคุมของเราสามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละโครงการได้ ไม่ว่าจะกำหนดค่าแบบแน่นอนหรือใช้งานร่วมกับระบบควบคุมแสงสว่าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อให้แสง 3000K ทำงานเพื่อความปลอดภัยและทัศนวิสัยที่ดีขึ้น สลับกับแสงสีเหลืองอำพัน (AMBER) ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา หรือ ติดต่อตัวแทน LIGMAN ในพื้นที่ของคุณ

สามารถเลือกดูโคมไฟ LIGMAN ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ได้ที่นี่: https://www.ligman.com/th/products/outdoor/nature-friendly-lighting-nfl2/