TH

ประกาศเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท

Share:

เรามีความยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้ง Sanjay Tiwari ให้เป็น CEO คนใหม่ของ LIGMAN โดยมีผลทันที

“ฉันมีความสุขและเป็นเกียรติอีกครั้งที่ได้รับความรับผิดชอบของ CEO ที่ได้รับมอบหมายจากประธานบริษัทและคณะกรรมการของ LIGMAN สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกแบบและใช้กลยุทธ์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปิดกว้างและทำงานร่วมกันมากขึ้น จะทำให้พนักงานและลูกค้ามีความสุข เรายังคงมุ่งหวังสร้างกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

— Sanjay Tiwari —