TH

สัมมนาการศึกษา- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

Share:

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ LIGMAN และให้บริการการศึกษาด้านแสงสว่างทั่วโลก ในวันที่ 16 ตุลาคม 2019 นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ามาเยี่ยมชมโชว์รูม LIGMAN ที่กรุงเทพฯ สำหรับการสัมมนาอบรม และประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ โดยแผนกออกแบบแสงสว่างของเรา

Mr.Steve L.Aries (ผู้จัดการฝ่ายออกแบบแสงสว่างและการฝึกอบรม) เป็นเจ้าภาพจัดทัวร์ชมการแสดงแสงและสาธิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ชั้นตลอดทั้งวัน นักเรียนได้รับรู้ถึงความสำคัญของทัศนศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของลำแสง คุณภาพของแสงและสี ระบบควบคุมรวมถึงเทคโนโลยี LED และระบบควบคุมความร้อน


อัจฉราวรรณ ชูรัตน์ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ LIGMAN และทางเรามีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนแก่ท่านศาสตราจารย์ตลอดจนนักเรียนทั้งหมดในหลักสูตรปีนี้