TH

วิดีโอใหม่ – New Outdoor Products 2023

Share:

LIGMAN ขอเปิดตัววิดิโอใหม่ล่าสุดของเรา “New Outdoor Products 2023” ที่ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราทั้ง 6 รุ่นเอาไว้ในวิดิโอเดียว 

โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ของลิกมัน ที่อยู่ในวิดิโอนี้ จะมีด้วยกันทั้งสิ้น 5 กลุ่ม จำนวน 6 รุ่น

  • โคมไฟติดผนัง: LISSE, PITTSBURGH
  • โคมไฟฟลัดไลท์และโคมไฟโปรเจคเตอร์ติดเสาสูง: PITTSBURGH
  • โคมไฟสวน: MARVEL
  • โคมไฟเสาสูง: ARGENTINA
  • โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์: DURHAM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: Products – LIGMAN