TH

โครงการ – Mahabodhi Monastery, ประเทศสิงคโปร์

Share:

วัดมหาโพธิก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์กลางที่ทันสมัยสําหรับการปฏิบัติและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาโดยเน้นที่ศิลปะทางพุทธศาสนาเป็นพิเศษ

โดยโครงสร้างเข้ารอบสุดท้ายในเทศกาลสถาปัตยกรรมโลกปี ค.ศ.2015 เป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ – ประเภทอาคารทางศาสนา

โคมไฟสนาม LIGHTSOFT 3 เสาส่องสว่างทางเดิน การกระจายแสงทางอ้อมช่วยขจัดแสงจ้าและรักษาบรรยากาศที่สงบสุขเมื่อเข้าใกล้อารามในตอนเย็น

LIGHTSOFT โคมไฟสนาม

โคมไฟสนามให้เอฟเฟคแสงแบบนุ่มนวล ให้การส่องสว่างแบบ indirect ที่มาพร้อมดีไซน์โคมที่ดูสบายตาสวยงามและมีรูปทรงที่ชัดเจน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา : LIGHTSOFT – BOLLARDS