TH

IFC – BIM files

Share:

ABACUS Product

LIGMAN พร้อมสำหรับ BIM แล้ว

BIM (การสร้างแบบจำลอง) เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างใหม่และแพร่หลายสำหรับส่วนของการก่อสร้าง. สถาปนิกและนักออกแบบจำนวนมาก ได้ทำงานในระบบของ BIM และในบางประเทศได้กลายเป็นข้อบังคับสำหรับบางแผนก

BIM คืออะไร?
BIM เป็นกระบวนการสน้างแบบจำลอง 3 มิติอัจฉริยะ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ได้ออกแบบประสานงานสร้าง, จัดการอาคารและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

LIGMAN ด้วยวิสัยทัศน์ของเราในการให้บริการชุมชนการออกแบบอย่างใกล้ชิด และจัดทำไฟล์ BIM เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา ตอนนี้เรามีความภูมิใจที่จะกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา มีให้ในรูปแบบของไฟล์ IFC เพื่อนำเข้าซอฟต์แวร์ BIM เช่น Revit เป็นต้น

IFC ซึ่งย่อมาจาก Industry Foundation Classes เป็นไฟล์ข้อมูล 3D พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟและแสงที่เรานำเสนอ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ IFC ได้จากเว็บไซต์ของเรา ภายในลิงค์ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท