TH

LightFair 2555

Share:

                                           

                                                     LIGMAN มีผลิตภัณฑ์ instabase สำหรับผู้ใช้ AGI32 เพื่อสนับสนุนการออกแบบแสงและการวางแผน

                    AGI32 ให้การคำนวณแสงที่ครอบคลุมอย่างง่ายในการสร้างแบบจำลองและการเรนเดอร์คุณภาพสูงอย่างรวดเร็วสำหรับสภาพแวดล้อมภายใน

                          หรือภายนอกรวมถึงแสงธรรมชาติ สำหรับผู้ที่มีโมเดล 3 มิติที่มีอยู่ AGI32 สามารถนำเข้ารูปทรงเรขาคณิต 3 มิติผ่าน DWG หรือ DXF