TH

วิดีโอใหม่ – FRAME โคมไฟสนาม

Share:

LIGMAN ขอเสนอโคมไฟรุ่น FRAME อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและเป็นมากกว่าโคมไฟสนาม สามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ได้ อีกทั้งรูปทรงดีไซน์มาเพื่อเป็นเก้าอี้ที่ให้แสงสว่างแก่บริเวณโดยรอบ