TH

วิดีโอใหม่ – LIGMAN LIGHTCONNECT เทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ

Share:

ในวิดีโอล่าสุดนี้ LIGMAN ภูมิใจนำเสนอเทคโนโลยี LIGHTCONNECT ทางเลือกที่จะช่วยให้คุณเชื่อมสู่เมืองได้ง่ายยิ่งขึ้น เราพัฒนากลุ่มโคมไฟภายนอกด้วยเทคโนโลยี LIGHTCONNECT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและให้เชื่อมถึงแพลตฟอร์มข้อมูลด้วยระบบ IOT และทำให้ทุกที่กลายเป็นเมืองอัจริยะ