TH

โคมไฟดาวน์ไลท์ภายในและโคมไฟดาวน์ไลท์ภายนอกใช้ต่างกันอย่างไร

Share:

โคมไฟดาวน์ไลท์ หรือ Downlight luminaire เป็นโคมไฟที่ให้แสงสว่างในทิศทางส่องลงเพื่อเป็นการเน้นแสงสว่างในจุดที่ต้องการติดตั้ง หรือเป็นตัวช่วยในการพรางมุมที่ไม่ต้องการให้กลายเป็นมุมอับสายตาไป โดยตัวโคมมีขนาดเล็กทำให้เป็นการประหยัดพื้นที่ไปในตัว แต่โคมไฟดาวน์ไลท์ก็มีทั้งแบบโคมไฟดาวน์ไลท์ภายใน และ โคมไฟ
ดาวน์ไลท์ภายนอก แล้วใช้ต่างกันอย่างไร? จะมาเรียนรู้กันในบทความนี้

โคมไฟดาวน์ไลท์จะแบ่งออกเป็น 4 แบบหลัก ๆ คือ โคมไฟดาวไลท์แบบฝังใต้ฝ้า, โคมไฟดาวไลท์แบบติดลอย, โคมไฟดาวไลท์แบบห้อยเพดาน และ โคมไฟดาวไลท์แบบฝังกึ่งลอย โดยส่วนใหญ่โคมไฟดาวน์ไลท์ภายในมักนิยมใช้โคมไฟดาวไลท์แบบฝังใต้ฝ้า เพราะสามารถติดตั้งแบบซ่อนตัวโคมได้ ทำให้ง่ายต่อการตกแต่ง

และโคมไฟดาวไลท์แบบห้อยเพดาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการโชว์ตัวโคมเพราะรูปลักษณ์มีความสวยงามและความโดดเด่นสามารถประยุกต์ใช้กับโคมไฟชนิดอื่น ๆ ได้

โคมไฟดาวไลท์ภายนอกมักนิยมใช้โคมไฟดาวไลท์แบบติดลอยซึ่งเหมาะกับอาคารที่ไม่มีโครงฝ้า เน้นการออกแบบสามารถมองเห็นตัวโคมไฟได้อย่างชัดเจน หรือจะใช้เป็นโคมไฟสำหรับส่อง Façade อาคารก็ได้

outdoor floor mounted lights

สามารถสรุปได้ว่าวิธืใช้โคมไฟดาวน์ไลท์ภายในและโคมไฟดาวน์ไลท์ภายนอก จะแตกต่างกันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละโครงการ รวมถึงความต้องการของเจ้าของโครงการเอง สนใจโคมไฟดาวน์ไลท์ภายในและโคมไฟดาวน์ไลท์ภายนอก ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ligman.com/th/contact-ligman/

เคล็ดลับการเลือกใช้โคมไฟดาวไลท์ภายในและโคมไฟดาวน์ไลท์ภายนอก

และคำถามอื่น ๆ เพิ่มเติม