TH

โครงการ – CERFRANCE , เมืองเลอม็อง, ประเทศฝรั่งเศส

Share:

CERFRANCE Sarthe Mayenne บริษัทที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีได้ย้ายที่อยู่ไปยังเมืองเลอม็อง ประเทศฝรั่งเศส

อาคารสำนักงานแห่งใหม่ถูกออกแบบโดย Atelier K Architectes ซึ่งเน้นให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายมากขึ้นและสอดคล้องกับการทำงานแบบ
ร่วมสมัย รวมถึงพื้นที่ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ สำหรับทั้งพนักงาน CERFRANCE และ บริษัทอื่น ๆ ในคอมเพล็กซ์

LIGMAN Lighting ร่วมมือกับ EDE Européenne d’Eclairage และสำนักงานออกแบบ LCA ผู้รับผิดชอบในการออกแบบแสงสว่างภายนอก 
โดยใช้โคมไฟรุ่น LIGHT LINEAR PT นำมาจัดวางทั่วทั้งพื้นที่ โดยมีทั้งแบบหัวเดี่ยวและแบบหัวคู่เพื่อให้แสงสว่างบริเวณที่จอดรถและทางเดิน นอกจากนี้ LADOR ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่องป้ายชื่อบริษัทและป้ายอื่นๆ  รวมไปถึงโคมไฟติดผนังรุ่น LEEDS และ SANDY ที่ติดตั้งบริเวณใต้หลังคาและทางเข้า

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: https://www.ligman.com/cerfrance-le-mans-fra-000019/