TH

โครงการ – รัฐสภาไทย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Share:

โครงการรัฐสภาแห่งใหม่ หรือที่คุ้นชื่อกันว่า “สัปปายะสภาสถาน” มีความหมายว่า สภาที่มีแต่ความร่มเย็นสบาย โดยจุดเด่นของโครงการนี้อยู่ที่ “เจดีย์จุฬามณี” ที่มีความสูงถึง 46 เมตร ได้ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช พระคู่บ้านคู่เมืองไว้บนยอดเจดีย์ โดยผู้ออกแบบได้รับแนวคิดพุทธสถาปัตยกรรมแบบแผน “ไตรภูมิ”

“สัปปายะสภาสถาน” รัฐสภาแห่งใหม่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ย่านเกียกกาย-บางโพ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยตอนนี้กลายเป็นหนึ่งใน Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และกำลังจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ ด้วยพื้นที่ถึง 119.6 ไร่ มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ สูง 11 ชั้นอีกทั้งรวมพื้นที่ใช้สอยถึง 424,000 ตารางเมตร

ผู้ออกแบบได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคมไฟ LIGMAN ติดตั้งรอบบริเวณโครงการเพื่อให้แสงสว่างและไฮไลท์สถาปัตยกรรมอันสวยงามนี้ให้โดดเด่นในยามค่ำคืน
โคมไฟฟลัดไลท์ KWH สำหรับส่องสว่างบริเวณ “เจดีย์จุฬามณี” ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของโครงการแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีโคมไฟฝังพื้นรุ่น NEVADA และ KIOS  ติดตั้งบริเวณทางเดิน, โคมไฟฝังรุ่น VIOS และรุ่น LEGEND ติดตั้งบริเวณขั้นบันได, โคมไฟติดผนังรุ่น JET เพื่อไฮไลท์สถาปัตยกรรมส่วนศาลาแก้วและโคมไฟเสาสูงรุ่น STEAMER ติดตั้งทั่วทั้งโครงการเพื่อให้แสงสว่างโดยรอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: https://www.ligman.com/th/the-thai-parliament-tha-000022/