TH

โครงการ – ถนน Wai Yip, เขตกวนตง, ฮ่องกง

Share:

อาคารสำนักงาน KT One เป็นโครงการใหม่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ เลขที่ 158 ถนน Wai Yip เขตกวนตง ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นทำเลใจกลางเมืองและใกล้กับสิ่งอำนวย
ความสะดวกมากมายซึ่งมอบความสะดวกสบายสำหรับผู้เช่าได้เป็นอย่างดี

อาคารถูกออกแบบโดยสถาปนิก SWD และทีมออกแบบแสงสว่างโดย NIL Engineering ร่วมกับ Lumen Design ได้เลือกใช้โคมไฟเสาสูงและโคมไฟสนามรุ่น VANCOUVER สำหรับถนนทางเข้าอาคาร โคมไฟเฟอร์นิเจอร์ทันสมัย สร้างบรรยากาศอ่อนโยนแต่มีความเป็นเอกกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเข้าใกล้อาคาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการถนน Wai Yip สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ligman.com/th/wai-yip-street-chn-000005/
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมไฟรุ่น VANCOUVER สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ligman.com/th/vancouver/