TH

เยี่ยมชมโดย นักศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ (DLA) ของสิงคโปร์

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
เครดิต: “DLA”

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน LIGMAN Singapore ได้จัดให้มีการพูดคุยที่ Flagship Store ของสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนกว่าสามสิบคนจากหลักสูตรอนุปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ (DLA) ของสิงคโปร์

Steve Aries ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและการฝึกอบรมของ LIGMAN และนักออกแบบแสงสว่างที่ได้รับการยอมรับและมีประสบการณ์ เป็นผู้นำเสนอของ LIGMAN ในวันที่นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม และหัวข้อที่เขากล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบแสงสว่างผ่านแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์รวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ และการถาม & ตอบ

เครดิต: “DLA”

งานนี้จัดโดย Allan Quek และ Koh Eng Lee; ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายขายตามลำดับที่ LIGMAN Singapore โดยมีเครื่องดื่มเบา ๆ ให้บริการตลอดทั้งวัน

Credit: “credit DLA”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเยี่ยมชม Flagship Store ที่สิงคโปร์ของเราอ กรุณาติดต่อ:

LIGMAN Pte Ltd.33 Ubi Avenue 3 Vertex #01-11 408868 Vertex, Singapore.

โทร: +65 6288 7379    [email protected]