TH

“เสาไฟอัจฉริยะ” สัญลักษณ์แห่ง Smart City

Share:

 เสาไฟอัจฉริยะ หรือ Smart Pole เป็นหนึ่งสัญญาณหลักว่าเมืองกำลังพัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจริยะ ที่สามารถรองรับนวัตกรรมอันทันสมัยได้อย่างไร้ขีดจำกัดและมีประสิทธภาพ

Smart City คืออะไร ?

Smart City คือเมืองที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการชุมชน ช่วยในการลดต้นทุน การลดการใช้พลังงานและการบริโภคของประชากร Smart City เป็นโครงการที่หลาย ๆ เมืองทั่วโลกพยายามพัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงานหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้เมืองมีความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)

Smart City เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการวางผังเมืองที่รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City เป็นการสร้างเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อมและเพื่อความประหยัดพลังงาน

แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มี Smart City ที่ สมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างแต่ก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นเเบบด้วยกัน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)

Smart City ของเมืองใหญ่จะประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก:

– โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
– ไอที
ระบบการจราจร
– พลังงานสะอาด
– การท่องเที่ยว
– ระบบรักษาความปลอดภัย


ตัวอย่าง Smart  Pole ในเขตเมือง

เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)
เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)
เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)
เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)
เสาไฟอัจฉริยะ (smart pole)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ LIGMAN ให้รองรับแนวคิด LIGHTCONNECT ™ โดยการการรวมไดรเวอร์ใหม่และซ็อกเก็ตหลายตัวจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อเป็น“เสาไฟอัจฉริยะ” และรองรับการพัฒนาสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต  สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อก  LIGHTCONNECT ™ ได้ที่: https://issuu.com/ligmangroup/docs/catalogue-lightconnect-en-fr

ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ L-COLUMN เสาไฟอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ดีไซน์เพรียวบาง มาพร้อมกับระบบที่ปรับแต่งได้อย่างไร้ขีดขำกัด เพื่อใช้งานในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่สาธารณะ ด้วยความสามารถในกำหนดค่าและปรับแต่งได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้ LIGMAN L-COLUMN จึงเป็นเสาไฟอัจฉริยะที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับโครงการเมืองอัจฉริยะ

เสาไฟอัจฉริยะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดโครงการ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LIGMAN หรือ ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกโคมไฟภายในของเราได้ที่:
https://www.ligman.com/l-column-intelligent-light-column-lc-li3/ 

LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  (Lighting Experience Center)

The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang, Suan Luang, 10250 Bangkok, Thailand
Tel: +66 2 321 8211
[email protected]

FAQs:

Smart City คืออะไรและเกี่ยวข้องกับเสาไฟอัจฉริยะอย่างไร

: Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ คือเมืองที่ถูกพัฒนาแล้วโดยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น การขนส่ง ระบบการจราจร และ เสาไฟอัจฉริยะที่สามารถปรับใช้ได้กับเมืองอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

เสาไฟอัจฉริยะ แตกต่างจากโคมไฟ หรือเสาไฟธรรมดาอย่างไร

: เสาไฟอัจฉริยะมีการรวมไดรเวอร์ใหม่และซ็อกเก็ตต่างๆเพื่อรองรับความต้องการในเมืองอัจฉริยะ เช่น กล้องวงจรปิด, ลำโพง, EV Charger, จอ LCD และ Wifi เป็นต้น

ทำไมเสาไฟอัจฉริยะจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอัจฉริยะ

:  เสาไฟอัจฉริยะ หรือ Smart Pole เป็นหนึ่งสัญญาณหลักว่าเมืองกำลังพัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจริยะ ที่สามารถรองรับนวัตกรรมอันทันสมัยได้อย่างไร้ขีดจำกัดและมีประสิทธภาพ

เสาไฟอัจฉริยะตอบโจทย์ด้านใดบ้างต่อโครงการ Smart City

: นอกเหนือจากการให้แสงสว่าง เสาไฟอัจฉริยะตอบทุกโจทย์ด้านเทคโนโลยีให้แก่ Smart City โดยมีทั้งระบบชาร์จไฟรถยนต์ / ยานพาหนะ (EV), ระบบอินเตอร์คอม, ปุ่มกดฉุกเฉิน, กล้องวงจรปิด, ลำโพง, จุดเชื่อมต่อ Wifi และอุปกรณ์มือถือ, สถานีตรวจสภาพอากาศ, ป้ายโฆษณา, ธง, ป้ายชื่อ, เซลล์โฟโตวอลเทอิกและอินเวอร์เตอร์ ขนาดตามความต้องการใช้งาน

นวัตกรรมใดที่ถูกนำมาใช้กับเสาไฟอัจฉริยะ

: นวัตกรรมที่ใช้กับเสาไฟอัจฉริยะ คือ IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อเข้ากับการใช้งานอื่น ๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่าง ๆ เช่น Smart Network, Smart Home, Smart Grid, Smart Device, Smart Intelligent Transportation รวมถึง Smart Pole