TH

Light for today

ลิกมันตระหนักถึงบทบาทของเราในตลาดโลกโดยฐานะผู้ผลิต ออกแบบ และจัดจำหน่ายโคมไฟส่องสว่างชั้นนำ

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราไม่เพียงแต่ผลิตผลิตภัณฑ์แสงสว่างคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในหลักปฏิบัติที่มีจริยธรรมและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป เพราะแสงสว่างสำหรับชุมชนไม่ควรสร้างความเสียหาย หรือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“เป้าหมายของเราคือการมอบแสงสว่างที่ดีให้กับผู้คนและโลก”

โคมไฟของลิกมันผลิต in-house ทั้งหมดอีกทั้งได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล ISO 9001, IOS 14001, ISO 17025

  • เราใช้อะลูมิเนียมอัลลอยด์ LM6 ที่มีปริมาณทองแดงต่ำ (0.02wt%) ซึ่งทนการกัดกร่อนสูง อีกทั้งเพิ่มอายุการใช้งานอีกด้วย 
  • วัสดุที่นำมาทำการผลิตผ่านมาตรฐาน RoHS-REACH-POP
  • LED Chip ประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง

โคมไฟผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล ISO 9001, IOS 14001, ISO 17025

อะลูมิเนียมอัลลอยด์ LM6 ที่มีปริมาณทองแดงต่ำ (0.02wt%) ซึ่งทนการกัดกร่อนสูง

LED Chip ประสิทธิภาพสูง ที่ทนทานต่อการใช้งาน

วัสดุที่นำมาทำการผลิตโคมไฟได้ผ่านมาตรฐาน RoHS-REACH-POP

Efficiency

LED ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่างที่สูงขึ้นโดยใช้วัตถ์ที่น้อยลง (เป็นอีกหนึ่งวิธีการประหยัดพลังงาน) โคมไฟลิกมันมีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงถึง 147 ลูเมนต่อวัตต์

MicroVOS™ (Micro Variable Optical System) เป็นเทคโนโลยีการกระจายแสงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยให้ลูกค้าสามารถองศาการกระจายแสงที่ต้องการตามความเหมาะสมของสถานที่นั่นๆได้ ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างอีกทั้งลดจำนวนโคมไฟได้

Icon-12

Smart Lighting

ปัจจุบันนี้เราใช้พลังงานเพื่อการส่องสว่างของโคมไฟถนนน้อยลงมาก เมื่อทุกสถานที่หันมาใช้ไฟ LED แทน แต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับโคมไฟถนนก็ยังเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก นวัตกรรม smart lighting จึงเข้ามามีบทบาทในส่วนของการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าและให้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม

LIGHTCONNECT™  

Internet of Things (IoT) ใช้ในการควบคุมแสงสว่างทั่วทั้งเมือง กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟและเสาที่รองรับ LIGHTCONNECT™ มาพร้อมกับช่องเสียบ Nema 7 และ Zhaga Book 18 (ขึ้น) และ (ลง) ทำให้อุปกรณ์มีความชาญฉลาดและพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือโปรโตคอลระบบควบคุม

LIGMAN IDM

ซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านทางซอฟต์แวร์นี้ได้อย่างง่ายดาย

Solar Lighting

เทคโนโลยี Solar Lighting ซึ่งจะกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอรี่และนำออกมาใช้ในเวลากลางคืน นวัตกรรมนี้ลดการพึ่งพาพลังงานจากโครงข่ายและอำนวยความสะดวกในการเป็นอิสระด้านพลังงาน อีกทั้งสามารถใช้งานตามสถานที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายได้อีกด้วย

Working with Nature

แสงสว่างสำหรับมนุษย์ไม่ควรเป็นอันตรายต่อต้นไม้ สัตว์ หรือสภาพแวดล้อมในเวลากลางคืน ด้วยความตั้งใจนี้ ลิกมันจึงมีนวัตกรรมมากมายทำให้การส่องสว่างของเราเป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Turtle Friendly Lighting

ในอดีตและปัจจุบันมีการใช้แสงไฟที่มากขึ้น โดยแสงสว่างบางแบบมีผลกระทบแก่สัตว์โดยตรง เช่น ส่งผลให้เต่าทะเลไม่สามารถวางไข่ได้ การให้แสงสว่างที่ถูกต้องจึงเป็นหัวใจสำคัญในการมีชีวิตรอดของเต่าทะเลมากขึ้น  ซึ่ง LIGMAN ถูกรับรองตามเกณฑ์ของ FWC ว่ามีความยาวคลื่นสูงกว่า 560 นาโนเมตรและอื่นๆ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการอาศัยของเต่าทะเลได้

Nature Friendly Lighting

เป็นการผสมผสานของแสงไฟ tunable white (amber – 3000K) เข้ากับระบบ motion senser หรือการจับเวลาเปิด-ปิด โคมไฟ ซึ่งสีของแสงไฟจะอยู่ในระดับที่เป็นมิตรกับสัตว์กลางคืนหลากหลายชนิด

Dark Sky Approved Ranges

โคมไฟจะต้องมีแสงสว่างต่ำกว่า 3000K ซึ่งเป็นการรับรองว่าโคมไฟนั้น ๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งลดปริมาณแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนได้