TH

Light for Tomorrow

นวัตกรรมและการวิวัฒนาการของแบรนด์ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน LIGMAN

เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเทคโนโลยีนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานไปแล้ว ในการประชุมปี 2030 นี้ ทางองค์กรสหประชาชาติได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงอย่างชัดเจน

“ด้านล่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่เรากำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs)”

Reduced Waste

กระบวนการผลิตและการขนส่งทำให้เกิดของเสียอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงใส่ใจและปรับปรุงด้านการผลิตและการขนส่งอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด โดยในเรื่องของกระบวนการลดปริมาณขยะ ขณะนี้เรากำลังเลิกใช้กระดาษและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและหันมาใช้วัสดุที่ใช้ซ้ำและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งจะช่วยลดของเสียจากบรรจุภัณฑ์ของโคมไฟได้ถึง 50% จากการผลิตและคลังสินค้าอีก 10%

No Landfill

ในตอนนี้เรากำลังลดสิ่งของหรือวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ระหว่างที่เรากำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ขั้นตอนการผลิตของเราจะมีการลดปริมาณของเสียจากวัตถุดิบและเปลี่ยนสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยการฝังกลบแทน

Carbon Neutral Vision

ลิกมันกำลังลดการปล่อยคาร์บอนทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2583 ความมุ่งมั่นระยะยาวนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัทโดยการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากยิ่งขึ้น